REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Bliżej rozbudowy DK28 Przemyśl – Medyka

Rzeszowski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 28 Przemyśl – Medyka. Oferty złożyło konsorcjum firm oraz dwie firmy: PBI Infrastruktura, STRABAG i Budimex.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Rzeszów
Plan orientacyjny: GDDKiA O/Rzeszów
Najniższą ofertę zaoferowało konsorcjum firm: PBI Infrastruktura i PBI WMB na kwotę 104 985 855,51 zł brutto. Najwyższą ofertę zaoferowała spółka Budimex na kwotę 135 776 206,80 zł brutto. Oferta spółki STRABAG wynosi 128 204 570,65 zł brutto. Rozpoczęła się ocena złożonych wniosków.

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty zaproponowali minimalny termin realizacji zadania tj. 19 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Realizacja robót objętych rozbudową DK28 obejmuje:
– rozbudowę drogi do przekroju 4 x 3,5 m (z pasem dzielącym o szer. 3,5 m) z rozszerzeniem jezdni prawej do 4 pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną od km 357+794 do około 358+375, a od km 358+446 do końca opracowania 5 pasów ruchu w kierunku Ukrainy,
– korektę trasy i niwelety drogi z wprowadzenie normatywnych łuków,
– wzmocnienie nawierzchni do nośności 115 kN/oś,
– rozbudowę skrzyżowań z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych,
– dostosowanie do wymogów w zakresie widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie,
– renowację systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa budowa i likwidacja istniejących przepustów),
– budowę zatok autobusowych, budowę dodatkowych jezdni i zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,
– budowę miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów,
– budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę urządzeń ochrony środowiska,
– budowę lub przebudowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych,
– wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,
– inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

Odcinek drogi objęty rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl, gminy Medyka, powiat Przemyśl, województwo podkarpackie. Trasa odcinka rozbudowy została wyznaczona w nawiązaniu do przebiegu drogi krajowej nr 28. Początek projektowanego odcinka przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do m. Hureczko w km 351+793,00. Koniec opracowania przyjęto w km 358+844,26 przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych Polsko-Ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Šehyni.

Tekst i plan orientacyjny: GDDKiA O/Rzeszów
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA