REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bliżej rozpoczęcia budowy obwodnic Dzwoli i Gorajca

Pozytywnym wynikiem zakończyły się kontrole uprzednie przetargów na realizację obwodnic Dzwoli i Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74, które przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawców gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umów.

Obwodnica Dzwoli wraz z rozbudową DK74

Przetarg na realizację obwodnicy i rozbudowy drogi krajowej ogłoszono pod koniec września 2022 r. Wpłynęło pięć ofert, z czego dwie zmieściły się w zarezerwowanej przez GDDKiA kwocie na ten cel (ok. 196 mln zł). Najkorzystniejszą, za nieco ponad 190 mln zł, złożyło konsorcjum firm Mosty Łódź (lider), Antex II (partner) oraz PBI Infrastruktura (partner).  

Inwestycja będzie realizowana w systemie tradycyjnym, w oparciu o wydaną przez Wojewodę Lubelskiego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w drugim kwartale tego roku, a oddanie do ruchu kierowcom w 2025 r. 

Zakres inwestycji 

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Dzwoli (ok. 2,7 km) po nowym śladzie, która ominie miejscowość od północnej strony. Rozbudowany zostanie także dalszy odcinek obecnej DK74 (o długości ok. 9,3 km) do połączenia z funkcjonującą już obwodnicą Frampola. Wykonawca wybuduje jednojezdniową, dwupasową drogę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Planowana jest budowa sześciu skrzyżowań skanalizowanych, dwóch rond oraz obiektu mostowego, zintegrowanego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów.  

Obwodnica Gorajca 

Kolejną inwestycją, dla której niedawno zakończyła się obligatoryjna kontrola uprzednia przetargu, jest obwodnica Gorajca. Realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj” W przetargu na wyłonienie jej wykonawcy wpłynęło osiem ofert. Wszystkie zmieściły się w zarezerwowanej przez drogowców kwocie na ten cel (ok. 184 mln zł). Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na ok. 119 mln zł złożyło konsorcjum, którego liderem także jest firma Mosty Łódź, natomiast partnerem Antex II.

Obwodnica Gorajca będzie drogą jednojezdniową, dwupasmową klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 metrów. Przebiegać będzie po nowym śladzie i będzie liczyć ok. 6,6 km. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego. Planowane są trzy skrzyżowania skanalizowane, trzy przejazdy bezkolizyjne i most w ciągu DK74. Budowa planowana jest w latach 2024-2027. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA