Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bliżej umowy na budowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej

Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola przetargu na projekt i budowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu drogi S19 przez Prezesa UZP.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Sześć ofert

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj” w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. W przetargu złożonych zostało sześć ofert. Oceniane one były przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.) oraz skrócenie terminu realizacji kontraktu (10 proc.). Wszystkie oferty przewidywały realizację zadania w 36 miesięcy i wydłużenie okresu gwarancji.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy POLAQUA na kwotę 183 443 924,46 zł. Jednym z warunków podpisania umowy na realizację inwestycji jest wynik kontroli uprzedniej, którą standardowo przeprowadza Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy.

Co w ramach inwestycji?


Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej wybudowana została w 2011 roku. Była to pierwsza trasa ekspresowa w woj. lubelskim. Jednojezdniowa droga została zaprojektowana z myślą o późniejszej dobudowie drugiej nitki. 

Dodatkowa, prawa jezdnia, którą teraz zrealizujemy, będzie miała 7,8 km długości. W ramach inwestycji przebudowane zostaną pasy włączenia i wyłączenia na węzłach Kock Północ i Kock Południe. 

Planowane są również mosty oraz wiadukty, a także drogi obsługujące przyległy teren i przejścia dla małych zwierząt. Trasa ekspresowa zostanie również wygrodzona. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI