Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Bliżej umowy na budowę S1 Oświęcim – Dankowice

Kontrola Prezesa UZP przeprowadzona dla postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice, dała wynik pozytywny.

 
Grafika: GDDKiA O/Katowice
Grafika: GDDKiA O/Katowice
                                     Czekamy na gwarancje

Dobiegła końca procedura przetargowa na budowę S1 od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic. Po przedstawieniu przez wykonawców i zatwierdzeniu gwarancji należytego wykonania robót będzie możliwe podpisanie umowy. 


Wybór oferty

Jako najkorzystniejszą, z dziewięciu złożonych, wybrano ofertę konsorcjum firm: PORR oraz Mota-Engil Central Europe.

Wartość zadania wyceniło na kwotę 989 751 443,10 zł. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia 1 030 448 818 zł.

Obowiązki wykonawcy 
Wykonawcy zbudują m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), 3 węzłów  drogowych (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także zbudują inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny  przyległe. Droga ekspresowa zostanie  wyposażona  w Miejsca Obsługi Podróżnych, urządzenia  bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony  środowiska  oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

 Trzy odcinki S1 i obwodnica Oświęcimia 
To rozstrzygnięcie zamówienia na jeden z trzech odcinków realizacyjnych S1, na które ogłosiliśmy postępowania przetargowe. W pozostałych dwóch przetargach trwa badanie i ocena dokumentów składanych przez wykonawców. Przewidujemy, że do wyboru najkorzystniejszej oferty może dojść w maju. Wszystkie odcinki realizowane będę w formule „Projektuj i buduj”.

Ponadto realizowany jest jeszcze jeden odcinek drogi krajowej nr 1 o długości nieco ponad 9 km, który stanowi obwodnicę Oświęcimia. Jest obecnie na etapie postępowania przetargowego.

Odcinki realizacyjne dla S1 od Mysłowic do Bielska-Białej


Odcinek I:
węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:

- droga ekspresowa o długości 12,865 km,
– obwodnica Bierunia o długości 2,1 km,

- trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń,

- jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III). 

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice, w zakres którego wchodzą:

- droga ekspresowa o długości 15,165 km,

- trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze.

 Odcinek III: Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:
- droga ekspresowa o długości 12,02 km,

- dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok,

- jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa II) oraz Dankowice Wschód (klasa III),
- jeden obwód utrzymania drogi.

Źródło: GDDKiA O/Katowice

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI