REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bliżej umowy na kontynuację prac na S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz Północ

Kontrola uprzednia Prezesa UZP przeprowadzona dla 2 przetargów na kontynuację budowy trasy S5 dała wynik pozytywny. Po zapewnieniu przez wykonawców gwarancji GDDKiA podpisze umowy na realizację.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz
Czekamy na gwarancje
Dobiegła końca procedura przetargowa na dokończenie prac budowlanych na dwóch odcinkach S5: Nowe Marzy – Świecie Południe (Dworzysko) i Świecie Południe – Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo). Kontrola uprzednia prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykazała uchybień. Po przedstawieniu przez wykonawców i zatwierdzeniu gwarancji należytego wykonania robót będzie możliwe podpisanie umów na oba odcinki.

Obowiązki wykonawcy


W ramach tych zadań wykonawcy zbudują m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), węzły drogowe, a także przebudują/zbudują inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Odcinek S5 Nowe Marzy – Świecie Południe ma długość ok. 23,3 km. W ramach tego odcinka zostaną wybudowane węzły: Sartowice, Świecie Północ, Świecie Zachód i Świecie Południe. Koszt: 566 786 115,60 zł.

Odcinek S5 Świecie Południe – Bydgoszcz Północ ma długość ok. 22,4 km. W ramach tego odcinka zostaną wybudowane węzły: Gruczno, Pruszcz, Trzeciewiec i Bydgoszcz Północ. Koszt: 583 377 261,00 zł.

Dlaczego ponowny wybór wykonawcy?


Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5, 11 czerwca 2019 r. odstąpiliśmy od umów z firmą Impresa Pizzarotti. Wykonawca nie wywiązał się z wezwań GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał postanowień dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem. Nie regulował również płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

W sierpniu 2019 r. ogłoszono nowe przetargi na trzy zadania. Na odcinek S5 Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ w marcu br. podpisaliśmy umowę na dokończenie budowy z konsorcjum firm PBDiM Kobylarnia oraz Mirbud.

Źródło: GDDKiA O/Bydgoszcz

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA