Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Budimex bliski budowy obwodnicy Oświęcimia

Krakowski Oddział GDDKiA wybrał ofertę spółki Budimex jako najkorzystniejszą w przetargu pn. „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK44 klasy GP)”.

Grafika: GDDKiA O/Kraków
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Wartość oferty to 467 674 827,51 zł brutto.

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia ogłoszono 30 grudnia 2019 r., a 27 marca 2020 r. otwarte zostały oferty, które złożyło 10 wykonawców. Do wyboru najkorzystniejszej oferty posłużyły kryteria: cena, termin wykonania i okres gwarancji. Firma Budimex zaproponowała najkorzystniejszą cenę, skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące i przedłużenie okresu gwarancji o 5 lat. Pozostali wykonawcom uczestniczący w postępowaniu przetargowym mogą, w ciągu 10 dni, składać odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeżeli nikt nie złoży odwołania, umowę z wykonawcą podpiszemy w czerwcu 2020 r.

Zadania dla wykonawcy


Wykonawca musi zaprojektować i wykonać dwujezdniową drogę krajową klasy GP – obwodnicę Oświęcimia, która przebiegać będzie po nowym śladzie od S1 do istniejącej DK44. Zadaniem wykonawcy będzie również uzyskanie w imieniu i na rzecz GDDKiA wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Wszystkie te czynności trzeba wykonać w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Specjalne traktowanie wykonawcy wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

W związku z tym został opracowany „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz-Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)” dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Raport podlega analizie ekspertów wskazanych przez UNESCO. Wykonawca opracowując projekt budowlany, powinien uwzględnić zapisy zawarte w raporcie i zastosować rozwiązania zgodne z tymi zapisami. Sprawą priorytetową jest bezkonfliktowe funkcjonowanie „dobra światowego dziedzictwa” oraz drogi krajowej.

Kalendarium dla S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek IV obwodnica Oświęcimia

30 czerwca 2016 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
15 marca 2017 r. – uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu Inwestycji
30 grudnia 2019 r. – ogłoszenie przetargu na IV odcinek realizacyjny (obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44)
27 marca 2020 r. – otwarcie ofert w przetargu na IV odcinek realizacyjny, obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44
18 maja 2020 r. – wybór najkorzystniejszej oferty
2020-2024 – lata realizacji

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI