Drogi Wiadomości

Budimex bliski dokończenia S5 Nowe Marzy – Świecie Południe

9 stycznia 2020 r. bydgoski Oddział GDDKiA poinformował, że oferta spółki Budimex została najwyżej oceniona w przetargu na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5 na odc. Nowe Marzy – Świecie Południe.

Powyższa informacja nie oznacza wyboru oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

GDDKiA jest coraz bliżej rozstrzygnięcia przetargu pn. „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 1 – Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S5 na odc. od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o dł. ok. 23,3 km.”

Wartość oferty: 460 801 720 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 7 dni od daty zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Autor: Budimex SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI