REKLAMA
Kolej Wiadomości

Budimex bliski modernizacji linii Dęblin – Nałęczów

PLK oceniły najwyżej ofertę Budimeksu w przetargu pn. „Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Nałęczów w km 107,283 do km 146,320/pierwotnie LOT C – odcinek Dęblin – Lublin”.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformował spółkę Budimex o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Nałęczów w km 107,283 do km 146,320 (pierwotnie LOT C – odcinek Dęblin – Lublin) w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”.

Powyższe informacja nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 616 417 320,26 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę

Termin zakończenia robót: nie dłużej niż do dnia 31 października 2020 roku

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA