Budownictwo Wiadomości

Budimex bliski rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie

20 stycznia 2020 roku oferta spółki Budimex została najwyżej oceniona w przetargu na „Rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie”. Wartość oferty to prawie 159,4 mln zł.

Powyższa informacja nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 159 395 483,76 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: do 21 dni od zawarcia umowy (termin przekazania terenu budowy). 
Termin zakończenia robót: 32 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Okres rękojmi: 60 miesięcy.

Autor: Budimex SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI