REKLAMA
Kolej Wiadomości

Budimex Budownictwo podpisał umowę z PLK

Budimex Budownictwo podpisał umowę z PKP PLK na „Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg.

10 października 2019 r. spółka Budimex Budownictwo (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.) podpisała umowę ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe na „Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg.

Wartość umowy: 1 399 752 354,70 zł netto (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa) w tym:
Kwota Warunkowa 111 195 161,05 zł (Kwota Warunkowa służy do pokrycia płatności za pracę lub Roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót)

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy

Termin zakończenia robót: 207 tygodni od terminu rozpoczęcia robót

Okres gwarancji: 72 miesiące

Autor: Budimex S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA