REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Budimex dokończy obiekty mostowe na obwodnicy Wałcza

29 kwietnia GDDKiA wybrała ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w przetargu na dokończenie obiektów mostowych w poprzek trasy głównej, zbiorników odparowujących i retencyjnych oraz dróg dojazdowych na obwodnicy Wałcza.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Wartość oferty to 40,84 mln zł. Wykonawca w ofercie przewidział skrócenie czasu realizacji do około 4 miesięcy (122 dni). Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyniku przetargu, po czym dokumentacja postępowania trafi do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu czynności kontrolnych będziemy mogli podpisać umowę.

Roboty na mostach i wiaduktach

W ramach zamówienia zostaną dokończone roboty na obiektach mostowych obwodnicy. Są to w większości roboty wykończeniowe. Konstrukcja obiektów została wykonana przez poprzedniego wykonawcę. Elementem zamówienia są również zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki retencyjno-filtracyjne i drogi dojazdowe.

Dokończenie pozostałych robót na obwodnicy


Dokończenie robót na obwodnicy zostało podzielone na mniejsze przetargi według asortymentów pozostałych do wykonania prac. Dla przetargów na roboty drogowe i przetargu na roboty mostowe jesteśmy już po wyborze oferty najkorzystniejszej. W trakcie są jeszcze pozostałe 4 przetargi – na roboty na węzłach, elementy BRD, zieleń i kanał technologiczny. Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do końca 2020 roku.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA