REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Budimex dokończy przebudowę węzła Szczecin Kijewo

GDDKiA wybrała ofertę spółki Budimex jako najkorzystniejszą w przetargu na dokończenie robót budowlanych na węźle Szczecin Kijewo. Wartość oferty Budimeksu to 59,86 mln zł. Prace zostaną zakończone w 2022 r.

 
Co w ramach zamówienia?

Zakres prowadzonych prac obejmie  przede wszystkim wykonanie nowego wiaduktu  nad jezdnią  DK10  w stronę Stargardu, przebudowę jezdni autostrady A6 oraz pozostałych do wykonania łącznic i jezdni zbiorczo-rozprowadzających w ciągu autostrady A6.

Na dokończenie tych robót nowy wykonawca będzie miał  13 miesięcy  z wyłączeniem okresów zimowych.

Jeśli nie  wpłyną  odwołania  na wybór najkorzystniejszej oferty  oraz postępowanie przetargowe  pozytywnie  przejdzie kontrolę  Prezesa  Urzędu Zamówień Publicznych  to  podpisane umowy planowane jest  na początku drugiego kwartału 2021 r.

Etapy przebudowy 


Z pierwotnym wykonawcą przebudowy węzła musieliśmy odstąpić od umowy ze względu na wstrzymanie robót po wykonaniu około 20  proc.  całości  zadania. Dokończenie  prac  budowlanych zostało podzielone  wówczas  na trzy etapy. Prace na węźle zostały wznowione w czerwcu ubiegłego roku.

Zasadnicze roboty dla etapu pierwszego oraz drugiego zostały już zakończone. Obejmowały dokończenie wiaduktu nad autostradą A6 dla jezdni DK10 w stronę Szczecina, przebudowę jezdni DK10 w stronę Szczecina wraz z łącznicami Stargard – Świnoujście i Świnoujście – Szczecin. W grudniu 2020  roku  ruch został przeniesiony na nowy wiadukt i jezdnię DK10 w stronę Szczecina.

Węzeł po nowemu 


Węzeł Szczecin Kijewo stanowi połączenie autostrady A6 z DK10. Jest to również główny węzeł łączący  Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Węzeł został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku, a następnie rozbudowany w latach 70-80.

Po przebudowie węzeł będzie miał nowe, szersze wiadukty,  pod którymi będzie miejsce nie tylko na dwie jezdnie autostrady,  dzięki którym poprawi się płynność przejazdu przez węzeł, ale także na nowe  jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. W rejonie węzła  starą, betonową  nawierzchnię autostrady zastąpi  nowa nawierzchnia bitumiczna. Nowe łącznice będą miały łagodniejsze łuki oraz pasy włączeń i wyłączeń, których dotychczas brakowało. W efekcie powstanie większy węzeł drogowy, który zapewni zarówno znaczącą poprawę płynności, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zakończenie prac na węźle Szczecin  Kijewo  planowane jest w 2022 r.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA