REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Budimex kupił FBSerwis

2 lipca Budimex zawarł z Ferrovial Services International SE umowę nabycia 51% akcji FBSerwis S.A. za cenę wynoszącą 98,5 mln zł. 3 lipca Budimex zawarł ze sprzedającym umowę rozporządzającą na mocy, której sprzedający przeniósł na Budimex prawo do sprzedawanych akcji.

– W wyniku przeprowadzonej transakcji, Budimex stał się jedynym właścicielem FBSerwis. Zakup FBSerwis i przejęcie kontroli na spółką ma charakter długoterminowy i stanowi element realizacji strategii rozwoju Grupy Budimex opierającej się na budowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez dywersyfikację działalności budowlanej i rozwój biznesu usługowego – mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimex SA.

Spółka FBSerwis została założona w 2012 roku jako wspólne przedsięwzięcie Ferrovial Services (dywizja usługowa Grupy Ferrovial) oraz Budimeksu. Przedmiotem działalności FBSerwis są usługi utrzymania technicznego i modernizacji budynków i obiektów przemysłowych, utrzymania infrastruktury drogowej i miejskiej oraz gospodarki odpadami, a także działania w obszarze efektywności energetycznej. Spółka w ciągu ostatnich lat rozwijała się zarówno organicznie jak i poprzez akwizycje innych podmiotów. Obecnie, Grupę FBSerwis tworzą FBSerwis S.A. jako podmiot dominujący oraz 4 operacyjne spółki zależne, które zostały przejęte w latach 2015-2017. Aktualnie, FBSerwis realizuje znaczące kontrakty zlecone przez GDDKiA, obejmujące bieżące utrzymanie blisko 1,2 tys. km dróg krajowych i autostrad. Ponadto, spółki z Grupy FBSerwis prowadzą regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) – w woj. łódzkim, woj. małopolskim oraz dwie w woj. dolnośląskim, a także posiadają dwa składowiska odpadów.

– Intencją Budimeksu jest dalszy rozwój FBSerwis w sposób organiczny poprzez wykorzystanie rosnącego potencjału rynku utrzymania infrastruktury drogowej. Prognozując rozwój rynku Budimex będzie wspierać rozwój FBSerwis także w sektorze zagospodarowania odpadów –
dodaje Dariusz Blocher – gdyż spodziewa się, że rynek ten będzie sprzyjał konsolidacji, a rosnące koszty oraz coraz ostrzejsze prawo będzie sprzyjało rzetelnym i odpowiedzialnym firmom takim jak FBSerwis. Budimex zakłada, że istotne zwiększanie skali działalności FBSerwis na rynku zagospodarowania odpadów wymagać będzie kolejnych przejęć, w szczególności podmiotów będących właścicielami regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wraz z własnymi składowiskami. Takie akwizycje pozwalają na lepszą integrację łańcucha wartości i generowanie wyższej rentowności.

FBSerwis konsekwentnie zwiększa skalę działalności i poprawia swoją rentowność. Skonsolidowane przychody Grupy FBSerwis za 2018 rok wyniosły 370 mln złotych i były o ponad 40% wyższe niż w roku poprzedzającym. Grupa wygenerowała wynik EBITDA w wysokości 49 mln złotych (o blisko 90% wyższy niż rok wcześniej) oraz zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 14 mln złotych wobec straty w wysokości 0,2 mln złotych w roku 2017. Wstępne wyniki pierwszego kwartału 2019 roku Grupy FBSerwis także wykazują pozytywną dynamikę i dalszą poprawę zyskowności. Na koniec marca 2019 roku Grupa FBSerwis zatrudniała blisko 1 tys. pracowników.

Od momentu nabycia 51% akcji FBSerwis, Budimex rozpocznie konsolidację wyników Grupy FBSerwis metodą pełną. Grupa FBSerwis zostanie zakwalifikowana do segmentu operacyjnego pn. działalność pozostała, który zmieni nazwę na działalność usługowa.

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA