REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Budimex na Kongresie Kolejowym

– Powinniśmy wypracować mechanizmy finansowania inwestycji kolejowych bardziej systemowe i mniej zależne tylko od finansowania funduszy UE. Branża budowlana potrzebuje przewidywalnego i stabilnego źródła finansowania inwestycji kolejowych – mówił Maciej Olek, Członek Zarządu Budimeksu, na Kongresie Kolejowym w Warszawie podczas debaty otwarcia.

Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl

Budimex był partnerem głównym Kongresu.

Oprócz Budimeksu, gośćmi otwarcia wydarzenia byli: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury – Andrzej Bittel, Prezes PKP PLK – Ireneusz Merchel, posłowie i przedstawiciele branży kolejowej.

Maciej Olek podkreślał podczas Kongresu konieczność zapewnienia, po doświadczeniach z ostatnich dwóch lat, nowych źródeł finansowania inwestycji kolejowych. – Naszym zdaniem kolej, jako zielony transport, powinna partycypować w przychodach z emisji CO2, a Fundusz Kolejowy powinien mieć możliwość długoterminowego zaciągania zobowiązań pod rosnące przychody – to jest strategiczne wyzwanie dla branży na kolejne lata – mówił Maciej Olek.

Fot: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA