Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Budimex oddało odcinek obwodnicy Olsztyna

1 lutego 2019 r. oddano do użytku 9-kilometrowy odcinek obwodnicy Olsztyna pomiędzy węzłami Olsztyn Wschód i Olsztyn Jaroty. Wykonawcą obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi S51 jest spółka Budimex.

Oddany odcinek obwodnicy, fot. Karol Głębocki, GDDKiA O/Olsztyn
Oddany odcinek obwodnicy, fot. Karol Głębocki, GDDKiA O/Olsztyn
Oddany odcinek stanowi część południowej obwodnicy miasta realizowanej w ramach drogi S51. Inwestycja powstaje przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Otwarty w piątek odcinek to kolejny etap udostępniania obwodnicy kierowcom. W budowie pozostaje jeszcze część pomiędzy węzłami Olsztyn Południe i Olsztyn Jaroty, której termin oddania do ruchu to koniec kwietnia br.

Budowana w ciągu drogi S51 obwodnica Olsztyna o długości 16 km omija miasto od południowo-wschodniej strony, od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód. Droga zlokalizowana jest na terenie Olsztyna i gmin: Stawiguda, Purda, Barczewo. Przebiega od drogi S51 w sąsiedztwie miejscowości Tomaszkowo poprzez okolice miejscowości: Bartążek, Szczęsne, Klebark Mały do drogi nr 16 w okolicy Wójtowa. Połączenie z siecią dróg lokalnych zapewnią węzły Olsztyn Jaroty, Olsztyn Wschód oraz Olsztyn Pieczewo. Planowany termin zakończenia inwestycji to 29 kwietnia 2019 r., natomiast budowa węzła Olsztyn Pieczewo przewidziana jest do 15 czerwca 2019 r.

Obwodnica Olsztyna w ciągu S51 połączy się na węźle Olsztyn Południe z oddanym do ruchu 6 grudnia 2018 r. odcinkiem obwodnicy w ciągu DK16 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe. W docelowym układzie obwodnica poprawi układ drogowy i warunki transportowe Olsztyna i okolic. Umożliwi eliminację znaczącej części ciężkiego ruchu z zatłoczonego centrum miasta oraz poprawną obsługę podróży tranzytowych dalekich i także bliskich (pomiędzy oddalonymi dzielnicami czy sąsiednimi miejscowościami). Poprawiony system transportowy miasta i okolic zwiększy również atrakcyjność regionu i umożliwi szybszy rozwój gospodarczy.

Inwestycja realizowana jest w systemie „projektuj i buduj”. Do wykonawcy, firmy Budimex, oprócz robót budowlanych należało wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego oraz dokumentacji zamiennej w zakresie ewentualnej zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp, a także uzyskanie wszystkich warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji.

Koszt robót budowlanych zgodnie z umową to 1 049 970 551,60 zł, wartość całego projektu, z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót to 1 165 823 532,28 zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 532 848 955,80 zł wydatków kwalifikowanych.

Tekst: GDDKiA O/Olsztyn
Zdjęcie: Karol Głębocki, GDDKiA O/Olsztyn

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI