REKLAMA
Drogi Mosty Tunele Wiadomości
2 Minuty czytania

Budimex podpisał umowę na realizację obwodnicy Zabierzowa

21 lipca br. spółka Budimex podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie umowę na realizację w formule „buduj” obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79.

 

Zdjęcie: Budimex S.A., www.media.budimex.pl
Zdjęcie: Budimex S.A., www.media.budimex.pl

W imieniu generalnego wykonawcy umowę podpisał Maciej Lorenc – Dyrektor Rejonu Dywizji Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

Inwestycja obejmuje swym zakresem kontynuację projektowania oraz budowę obwodnicy miejscowości Zabierzów na DK79 (po stronie północnej), klasy GP o  długości 10,3 km, która omija tereny zabudowane, a  jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze i  3 skrzyżowania (w Zabierzowie, Bolechowicach i  Rudawie).

– Dziękuję Budimeksowi za przygotowanie oferty. Doświadczonemu wykonawcy, największemu płatnikowi podatków wśród firm budowlanych, dysponującemu własnym sprzętem i  ludźmi – mówił podczas podpisania umowy – Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

– Prace przygotowawcze do budowy na miejscu prac rozpoczną się w  sierpniu tego roku. Zrobimy wszystko, tak jak na wszystkich naszych budowach, aby zrealizować inwestycję w  terminie i  zmniejszyć wszystkie niezbędne utrudnienia dla mieszkańców i  kierowców do minimum – mówił podczas podpisania umowy Artur Popko, Prezes Budimex.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace; budowa układu drogowego – nowy ślad DK79 wraz z  drogami towarzyszącymi, budowa obiektów inżynierskich (tunel o  długości 317 m , mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt) przebudowę infrastruktury sieci uzbrojenia terenu: energetyka, telekomunikacja i  sieci wod-kan-gaz, budowa odwodnienia i  oświetlenia drogowego, budowa kanału technologicznego i  urządzeń SRZ, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.

– Inwestycja jest wymagająca inżyniersko – z  dużą liczbą obiektów mostowych i  wiaduktami. Cześć prac będzie prowadzona także w  sąsiedztwie ruchu samochodowego. Szczególnym odcinkiem będzie ponad 300-metrowy tunel – mówi Maciej Lorenc, Dyrektor Rejonu Budimex odpowiedzialny za realizację inwestycji.

Na budowanej obwodnicy powstaną poza tunelem także cztery mosty, siedem wiaduktów i  kładka ‎dla pieszych przy ul. Kasztanowej. Przebudowana zostanie infrastruktura, w  tym energetyczna i  ‎telekomunikacyjna oraz sieci wodno-kanalizacyjna i  gazowa. Wybudowane zostanie odwodnienie, ‎zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i  oświetlenie drogowe.   

Wartość kontraktu to prawie 676 mln zł brutto (549 mln zł netto). Wykonawca na ‎budowę obwodnicy ma 37 miesięcy, nie licząc przerw zimowych trwających od 16 grudnia do 15 ‎marca. Planowany termin zakończenia budowy to sierpień 2027 roku. ‎

Okres gwarancji dla głównych robót wyniesie 10 lat a  na obiekty mostowe, tunel oraz konstrukcje kształtujące dojazdy do tunel do 15 lat.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA