REKLAMA
Budownictwo Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Budimex: Polska jest dzisiaj drugim co do wielkości placem budowy w Europie

Za nami XV edycja EKG w Katowicach. W cyklu debat oraz spotkań towarzyszących EKG co roku biorą udział przedstawiciele biznesu i polityki oraz naukowcy, praktycy i decydenci z Polski, Europy i świata.

 

Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl
Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl

W  ciągu trzech dni (24-26 kwietnia) odbywały się tysiące rozmów, spotkań, dyskusji na tematy takie jak droga do stabilizacji po ustępującej pandemii, wojna w  Ukrainie i  jej wielorakie konsekwencje oraz dynamiczne zmiany geopolityczne. To źródła wielu nowych wyzwań, o  których debatowali tegoroczni goście EKG.

Wśród prelegentów byli obecni eksperci Grupy Budimex włącznie z  Członkiem Zarządu, Dyrektorem Operacyjnym Budownictwa Infrastrukturalnego – Cezarym Łysenką, który wziął udział w  panelu dotyczącym koniunktury w  sektorze budowlanym. W  trakcie debaty poruszono liczne wątki, w  tym m.in. finansowanie inwestycji w  warunkach wysokiej inflacji i  kryzysu gospodarczego, ceny materiałów i  usług, a  także waloryzację przetargów w  przepisach i   w  praktyce.

– Z  uwagi na portfel jakim dysponujemy na 2023 i  2024 rok, sytuacja wygląda dobrze, jednakże zastanawiamy się co będziemy robić w  latach 2026-2027 i  dalej. Generalni wykonawcy muszą myśleć w  perspektywie pięcioletniej, a  kierunkowo nawet 10 lat do przodu. Patrząc na to co aktualnie się dzieje na rynku czujemy, że jesteśmy beneficjentem sytuacji pandemicznej i  wojny w  Ukrainie w  aspekcie kosztowym – mówił w  trakcie debaty Cezary Łysenko.

Generalny wykonawca podkreśla, że sytuacja związana z  zamówieniami na infrastrukturę drogową jest na dzisiaj stabilna. Jeśli chodzi o  budownictwo kolejowe, Budimex jest na etapie oczekiwania na nowe zadania. Natomiast w  budownictwie mieszkaniowym widoczna jest stagnacja, spadek zamówień i  mniejsza liczba pozwoleń na budowę. Członek Zarządu podkreślał, że w  budownictwie energetycznym Budimex wciąż poszukuje nowych możliwości i  jest ukierunkowany na zieloną energię.

– Jeżeli chodzi o  portfel w  budownictwie kolejowym – to prawda, że dzisiaj jesteśmy w  historycznym momencie i  tych inwestycji jest dużo. Do inwestycji kolejowych przygotowywaliśmy się przez ostatnich prawie 10 lat. Aby móc funkcjonować w  sposób efektywny poczyniliśmy ogromne inwestycje w  tabor kolejowy, w  maszyny i  sprzęt. Śmiem twierdzić, że mamy dzisiaj zestawy najnowsze w  Europie. Ten sprzęt musi mieć zajęcie – kontynuował Cezary Łysenko.

W trakcie debaty został poruszony także wątek pozyskiwania nowych pracowników oraz wyzwań na rynku pracy.

– Polska jest aktualnie drugim co do wielkości placem budowy w  Europie, a  to oznacza, że zasoby ludzkie do pracy mamy dość silnie. Musimy zadbać o  to, żeby nowe kadry i  młode pokolenie pojawiały się na rynku. Przed budownictwem zawodowym w  Polsce stoi wyzwanie – dużo osób chce pracować zdalnie. Niestety zdalnie obiektu mostowego nie wybudujemy – podsumował Cezary Łysenko.

Do udziału w  sesji zostali zaproszeni:

  • Wojciech Caruk, prezes zarządu, PFR Nieruchomości SA,
  • Anna Glanowska-Szpor, dyrektor zarządzająca sektorem budowlanym, ING Bank Śląski SA,
  • Grzegorz Kurdziel, członek zarządu, dyrektor ds. wsparcia operacyjnego, PKP Polskie Linie Kolejowe SA,
  • Jerzy Polaczek, poseł na Sejm RP, minister transportu i  budownictwa w  latach 2005-2006, minister transportu w  latach 2006-2007,
  • Waldemar Wójcik, członek zarządu, STRABAG Sp. z  o.o.,
  • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i  Autostrad.

Źródło: tekst Budimex SA, www.media.budimex.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA