REKLAMA
Kolej Wiadomości

Budimex przebuduje dworzec kolejowy Białystok Główny

Budimex podpisał umowę z PKP na przebudowę dworca kolejowego Białystok Główny. Dworzec PKP w Białymstoku przejdzie gruntowną modernizację, która zakończy się w I kwartale 2020 r.

Zabytkowy budynek dawnej kolei Petersbursko-Warszawskiej wpisany jest od 1960 r. do rejestru zabytków. Obiekt powstał w 1860 r. i stanowi przykład architektury neobarokowej. Celem przebudowy jest stworzenie wysokiej jakości przestrzeni obsługi podróżnych, objętej czytelną i atrakcyjną wizualnie informacją, dostosowanej w pełni do korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Równorzędnym celem jest konserwacja istniejącej substancji zabytkowej obiektu z wyeksponowaniem walorów architektonicznych po przywróceniu pierwotnego charakteru poczekalni.

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania dworca podczas realizacji robót budowlanych zostanie zbudowany tymczasowy dworzec. Prace rozpoczną się w listopadzie 2018 r. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w I kwartale 2020 roku. Budimex będzie współpracował z dużą ilością lokalnych podwykonawców w zakresie tego kontraktu. Wartość podpisanego kontraktu to 29 470 000,00 mln zł netto. Powierzchnia obiektu wynosi 2965,75 m2, natomiast kubatura 23080,00 m3.

Budimex jest generalnym wykonawcą m.in. modernizacji innego słynnego zabytkowego dworca kolejowego we Wrocławiu. Został on przebudowany przez największego polskiego generalnego wykonawcę budowlanego w latach 2010-2012.

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA