REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Budimex rozbuduje dojazd do A1

20 grudnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi podpisał umowę z Budimeksem na budowę drogi wojewódzkiej nr 714, w śladzie obecnej drogi powiatowej nr 1164E. To odcinek łączący węzeł Łódź Górna na autostradzie A1 i planowany do realizacji przez Miasto Łódź III etap Trasy Górna.

 

Zdjęcie: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, www.zdw.lodz.pl
Zdjęcie: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, www.zdw.lodz.pl

W ramach zadania rozbudowane zostanie 2,3 km drogi (w śladzie obecnej powiatówki) od węzła na A1 do planowanego ronda na granicy Łodzi i gminy Brójce (ulica św. Rafała Kalinowskiego). Wykonawcą robót będzie firma Budimex, a ich koszt to ponad 27 mln zł.

Zakres obejmuje m.in.:
– rozbudowę dróg gminnych Nr: 106204E, 106205E, 106206E, 106207Ei 106208E;
– rozbudowę skrzyżowań;
– rozbiórkę i  budowę zjazdów;
– budowę ścieżki rowerowej oraz chodników;
– budowę zatok autobusowych;
– budowę tymczasowych dróg objazdowych;
– budowę tymczasowego przepustu;
 budowę przejść dla płazów;
– rozbiórkę i  budowę mostu na rzece Ner
– umocnienie koryta rzecznego rzeki Ner;
– budowę kanalizacji deszczowej wraz z  rowami otwartymi i  zamkniętymi oraz wlotami do rzeki Ner i  drenażu;
– budowę oświetlenia drogowego.

Planowane zakończenie robót to 30 czerwca 2023 r., a inwestycja będzie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pierwsze prace rozpoczną się na przełomie stycznia i  lutego 2022 r.

Źródło: tekst Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, www.zdw.lodz.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA