REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Budimex wybudował gazociąg Czeszów – Kiełczów

Zgodnie z zawartą umową, Budimex uzyskał bezusterkowy odbiór końcowy budowy 32,5 km gazociągu wysokiego ciśnienia. Inwestycja jest zlokalizowana na odcinku od Zespołu Zaporowo-Upustowego Czeszów do węzła Kiełczów.

Kontrakt był realizowany w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Całkowita wartość projektu to ponad 63 mln zł.

Budimex wybudował 32,5 km gazociągu zlokalizowanego na terenie dwóch gmin: Zawoni i Długołęki, położonych na terenie województwa dolnośląskiego. Inwestorem jest firma Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Firma Budimex po raz kolejny dała poznać się jako rzetelny wykonawca, charakteryzujący się najwyższą jakością wykonania, bowiem budowa została zakończona w określonym w umowie terminie, a ponadto uzyskała bezusterkowy odbiór końcowy. – Jesteśmy tym bardziej dumni z uzyskania bezusterkowego odbioru, bo inwestor to spółka strategiczna dla polskiej gospodarki, odpowiedzialna za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce – mówi Dariusz Blocher, prezes zarządu Budimex S.A.

Kompleksowa budowa gazociągu

Kontrakt obejmował także wykonanie zespołów zaporowo-upustowych, dróg dojazdowych oraz nowych przyłączy elektroenergetycznych dla obiektów. – Budowa gazociągu stanowiła duże wyzwanie techniczne i organizacyjne, ponieważ inwestycja była realizowana na terenie objętym programem Natura 2000, w związku z czym musieliśmy nie tylko zadbać o jakość i terminowość prac, ale także o ochronę cennych przyrodniczo terenów. W tym celu zastosowaliśmy np. technologię przewiertu sterowanego HDD – mówi Dariusz Blocher. Mimo tego zespół realizujący inwestycję zrealizował ją w terminie umownym. Gazociąg został napełniony, poddany rozruchowi, odbiorowi technicznemu, eksploatacyjnemu i uzyskał pozwolenia na użytkowanie.

Inwestycja ważna dla Polski

Budowa gazociągu Czeszów – Kiełczów stanowi ważny elementem wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wspólnie z pozostałymi gazociągami, które powstaną na Dolnym Śląsku, nowy odcinek o najwyższych parametrach roboczych umożliwi przesyłanie zwiększonych ilości gazu w systemie przesyłowym i stanowić będzie element korytarza Północ – Południe. O randze tej inwestycji świadczy fakt, że Komisja Europejska przyznała jej status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest).

Budimex buduje dla sektora energetyczno-przemysłowego

Gazociąg Czeszów – Kiełczów to dla Budimeksu nie pierwsza realizacja kontraktu energetyczno-przemysłowych. Oprócz wielu projektów sektora odpadowego, ochrony środowiska, od 2014 roku firma buduje również w konsorcjum blok energetyczny w Elektrowni Turów. Umowa obejmuje zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie elektrowni o mocy 450 MW, a także szkolenie personelu w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów. Budowa ma zakończyć się w 2020 r., a jej całkowita wartość to ponad 3,5 mld zł.

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA