Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Budimex wybudował S17 od Garwolina do Ryk

Od 4 lipca 2019 r. kierowcy korzystają z drogi S17 od końca obwodnicy Garwolina do granicy z województwem lubelskim (25,2 km) oraz ok. 5 km drogi do węzła Ryki Północ, gdzie zjeżdżają na stary przebieg DK17.

 
Droga ekspresowa S17, fot. GDDKiA O/Lublin
Droga ekspresowa S17, fot. GDDKiA O/Lublin
Droga ekspresowa S17, fot. GDDKiA O/Lublin
Droga ekspresowa S17, fot. GDDKiA O/Lublin
Kolejnym, 15-kilometrowym odcinkiem S17 omijającym Ryki, kierowcy pojadą pod koniec wakacji. Wtedy też dystans 140 km od Garwolina do Piask pokonają w 70 minut.

Beton w miejsce nawierzchni bitumicznej


Dwujezdniowa droga ekspresowa S17 od końca obwodnicy Garwolina do granicy z województwem lubelskim, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i rezerwą pod trzeci, powstała w większości w miejscu starej DK17. Jedynie na wysokości Gończyc i Trojanowa biegnie po nowym śladzie, omijając od wschodu te miejscowości. Jezdnia nowej trasy w kierunku Warszawy w dużej mierze wykorzystuje korpus starej drogi, wytyczonej niemal 200 lat temu w czasach Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów Królestwa Polskiego. Jezdnia w kierunku Lublina powstała od podstaw, podobnie jak system dróg umożliwiających obsługę ruchu lokalnego.

Nawierzchnia na trasie głównej wykonana jest z betonu cementowego, a jedynie w obrębie obiektów inżynierskich oraz na drogach lokalnych zastosowano nawierzchnię bitumiczną. Dodajmy, że nawierzchnia z betonu cementowego będzie na całym odcinku S17 pomiędzy węzłami Zakręt i Kurów Zachód.

W ramach inwestycji powstały m.in. trzy węzły (Górzno, Gończyce i Trojanów), dwa Miejsca Obsługi Podróżnych, 23 obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i nad nią oraz urządzenia ochrony środowiska.

Na części odcinka chwilowo tylko setką


Aby skrócić oczekiwanie kierowców na możliwość jazdy dwoma jezdniami na całej trasie, od Garwolina do węzła Ryki Północ, na jej części będzie chwilowo obowiązywać ograniczenie prędkości do 100 km/h. Związane to jest z trwającym jeszcze uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla odcinka od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc oraz od granicy województwa mazowieckiego do węzła Ryki Północ. Dlatego też, jeszcze przez kilkanaście dni, będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu z przekreślonym oznakowaniem „eski”. Po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie kierowcy pojazdów osobowych będą mogli jechać z prędkością 120 km/h.

Dofinansowanie ze środków UE


Realizację odcinka od Garwolina do granicy województw podzielono na dwa mniejsze zadania: od obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Gończyc o długości 12,2 km oraz od obwodnicy Gończyc do granicy województw o długość 13 km. Oba odcinki budowała spółka Budimex. Wartość robót na pierwszym odcinku to ok. 291 mln zł, a na drugim ok. 317 mln zł. Łączny koszt realizacji tych dwóch odcinków, uwzględniający odszkodowania za przejęte nieruchomości, prace archeologiczne i wynagrodzenie nadzoru to ok. 840 mln zł.

Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jako jeden z pięciu kontraktów S17 pomiędzy Garwolinem i węzłem Kurów Zachód (i dojazdem do mostu w Puławach), na które w 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie.

Kalendarium
– 4 grudnia 2013 r. – ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”,
– 22 września 2015 r. – podpisano umowę na realizację,
– 6 marca 2017 r. – Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
– 16 listopada 2017 r. – podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE budowy pięciu odcinków S17 Garwolin – Kurów (wraz z dojazdem do mostu na Wiśle w Puławach) na kwotę ok. 1,178 mld zł,
– 4 lipca 2019 r. – oddano do użytkowania odcinek pomiędzy końcem obwodnicy Garwolina i granicą z województwem lubelskim wraz z 5 km do węzła Ryki Północ wchodzącymi w skład kolejnego odcinka.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Lublin

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI