REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Budimex wybuduje budynki mieszkalne w Gdańsku

1 marca zawarto umowę pomiędzy Budimeksem a Budimeksem Nieruchomości na „Budowę budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, przy ul. Jana Pawła II w Gdańsku w zakresie obejmującym budynki mieszkalne wielorodzinne z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz przynależną infrastrukturą techniczną”.

Od dnia 28 lutego 2019 roku (data ostatniego raportu bieżącego) jest to druga umowa zawarta pomiędzy obiema spółkami, a łączna wartość obu zleceń wyniosła 144.407.500 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa, której warunki są następujące:

Wartość umowy: 83.927.500,00 zł

Termin rozpoczęcia robót: 2019-03-01

Termin zakończenia robót: 2021-03-01

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 66 miesięcy

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA