Drogi Wiadomości

Budimex wybuduje drogę S61 Wysokie – Raczki

13 lutego 2018 r. olsztyński oddziału GDDKiA rozstrzygnął przetarg na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła Wysokie do Raczek. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Budimex z kwotą 484,3 mln zł.

Planowany czas realizacji zadania to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03).

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:
– Zadanie nr 1 – Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23 km),
– Zadanie nr 2 – węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie (ok. 20 km wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km),
– Zadanie nr 3 – węzeł Wysokie – Raczki (ok. 20 km).

Rozstrzygnięcie przetargów na zadania 1 i 2 planowane jest na przełomie lutego i marca bieżącego roku.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na początku roku 2021.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Autor: GDDKiA O/Olsztyn

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI