REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Budimex wybuduje Muzeum Historii Polski w Warszawie

15 maja 2018 r. Muzeum Historii Polski w Warszawie wybrało ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Wartość oferty: 459.739.837,40 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy

Termin zakończenia robót: 990 dni licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

W odniesieniu do następujących części obiektu, rozszerzony okres odpowiedzialności za wady wynosi odpowiednio:
– roboty konstrukcyjne – 20 lat,
– hydroizolacje posadowienia budynku – 20 lat,
– dach – 15 lat,
– elewacje całego budynku – 15 lat.

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA