REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Budimex wybuduje obwodnicę Smolajn

GDDKiA wybrała ofertę spółki Budimex jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu DK51. Wartość kontraktu to prawie 26 mln zł. Obwodnica powstanie w terminie 16 miesięcy.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Jakie przyjęliśmy kryteria oceny ofert?

Złożone oferty były badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy – 30 proc.,
– termin realizacji – 10 proc.,
– cena – 60 proc.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex, która zaproponowała 25 777 615,07 zł za wykonanie zadania w terminie 16 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych oraz wydłużenie gwarancji o 5 lat.

Zakres zadania


Inwestycja, o łącznej długości 1,76 km, polegać będzie na rozbudowie drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie. W  ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2021-2022.

Cel inwestycji


Podstawowym celem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości. Dzięki temu nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Smolajnach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa parametrów drogi krajowej, co pozwoli na zachowanie stałej prędkości na całym odcinku objętym tą inwestycją. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic


Budowa obwodnicy Smolajn to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach Programu, oprócz obwodnicy Smolajn, do 2030 roku powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit, Gąsek, Pisza oraz Szczytna. W ramach Programu powstanie w sumie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA