REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

Budimex wybuduje Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie

18 grudnia 2020 r. spółka Budimex podpisała umowę z  Zarządem Dróg i  Mostów oraz Zarządem Transportu Miejskiego w  Lublinie na wykonanie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK).

 
Oferta Budimeksu została ogłoszona jako najkorzystniejsza w  przetargu rozstrzygniętym w  październiku tego roku.

Budimex nada nowy wygląd staremu placowi dworcowemu w  Lublinie i  zamieni go w  wyjątkowy deptak oraz nowoczesne centrum komunikacyjne w  regionie. W  ramach projektu oraz zadań 1,3 i  4 generalny wykonawca wybuduje nowy gmach dworca autobusowego i  kolejowego pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową i  Dworcową. Powstaną tu także nowe perony, które będą mogły sprawnie obsługiwać autobusy transportu miejskiego, pozamiejskiego i  dalekobieżnego.

– To ważny moment, z  punktu widzenia prowadzonej przez Miasto konsekwentnej polityki transportowej. Po wielu latach starań Lublin będzie miał dworzec na miarę wyzwań XXI wieku. To jedna z  największych i  najważniejszych inwestycji Miasta współfinansowanych ze środków europejskich w  tej perspektywie unijnej. Zbudujemy w  pełni funkcjonalny węzeł, integrujący transport wewnętrzny Lublina z  transportem regionalnym i  dalekobieżnym. Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie przykładem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych dla innych miast w  Polsce, ale także i   w  Europie. Już w  2022 roku skorzystamy z  zupełnie nowej przestrzeni, na którą Lublin czeka od dawna –
mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

– Bardzo się cieszymy, że w  Lublinie, gdzie Budimex jest aktywnie obecny od ponad 15 lat, zrealizujemy tak ważną dla miasta inwestycję. Po Arenie Lublin, stadionie lekkoatletycznym, rewitalizacji Placu Litewskiego i  Parku Ludowego oraz przebudowie ulic Mełgiewskiej, Bohaterów Monte Cassino, wiaduktu na ul. Grygowej, a  także przedłużeniu Al. Solidarności w  kierunku Warszawy, budowa dworca metropolitalnego wraz z  przebudową układu komunikacyjnego stanowi kolejne wyzwanie organizacyjne i  techniczne –
mówi Artur Popko, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny w  Budimeksie.

Zgodnie z  kontraktem pod budynkiem dworca ma powstać parking podziemny o  powierzchni ok. 7,5 tys. m2, który pomieści 174 samochody. Z  kolei na gmachu zaprojektowano zielone dachy ze szczególnym uwzględnieniem roślin oczyszczających powietrze. Obiekt będzie wyposażony w  nowoczesne technologie m.in. specjalny system odzyskiwania deszczówki, który zapewni wodę do podlewania roślin, jak i  do celów sanitarnych. Powierzchnia całkowita trzykondygnacyjnego budynku dworca wynosi ponad 18 tys. m2. Warto dodać, że obiekt będzie dostosowany do bezkolizyjnego przemieszczania się pieszych oraz osób PRM.

– Budynek dworca, a  zwłaszcza to, co stanowi o  jego oryginalności i  nowoczesnym wyglądzie, czyli „słupy – drzewa” wymagają niezwykłej staranności i  precyzji w  wykonaniu, aby osiągnąć efekt zamierzony przez architekta. Jesteśmy w  pełni gotowi do realizacji nie tylko od strony inżynierskiej, ale także organizacyjnej, tak aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców związane z  realizacją inwestycji –
dodaje Artur Popko.

W ramach projektu Budimex przebuduje także istniejące oraz wybuduje nowe ulice w  centrum miasta. Zupełnie nowy wygląd zyska kilka jezdni, chodników i  ścieżek rowerowych wokół dworca. Po rewitalizacji plac dworcowy stanie się ozdobnym deptakiem, na którym zostanie całkowicie usunięty ruch kołowy. Aleja będzie wizualnym i  funkcjonalnym łącznikiem z  głównym wejściem do dworca PKP. Przed budynkiem zaplanowano także zatoczki postojowe z  miejscami typu Kiss&Ride. Na ulicy 1 Maja, architektonicznym przedłużeniu Placu Dworcowego, pojawią się m.in. nowe nasadzenia drzew i  krzewów, elementy małej architektury, miejsca postojowe i  stojaki rowerowe.

Projekt przewiduje również rozbudowę ul. Krochmalnej, gdzie mają powstać dwie nowe drogi. Wzdłuż nich przewidziano ponad 120 miejsc postojowych dla busów i  autobusów. W  tej okolicy zaplanowano także budynek socjalno-techniczny dla obsługi dworca z  częścią socjalną dla kierowców.

Tekst i wizualizacja: Budimex SA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA