REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Budimex wykona cześć Via Carpatia, odcinek od węzła Podgórze do węzła Kamień

– Rozpoczynamy realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19. Jak wielokrotnie podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk Via Carpatia to droga życia dla Polski Wschodniej. Każda podpisana umowa przybliża nas do podróżowania bezpiecznie i komfortowo na kierunku północ – południe – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) o długości ok. 10,5 km podpisano 9 sierpnia 2018 r. Odcinek wybuduje firma Budimex SA za 333,5 mln zł w terminie 34 miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

S19 Podgórze – Kamień powstanie w ramach budowy drogi ekspresowej S19 Nisko Południe – Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:

Zadanie A – Nisko Południe – Podgórze (dł. ok. 11,5 km),
Zadanie B – Podgórze – Kamień (dł. ok. 10,5 km),
Zadanie C – Kamień – Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km).

Zakres robót obejmuje wykonanie:
– dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą pod trzeci pas ruchu,
– połączeń z drogami poprzecznymi,
– dróg dojazdowych umożliwiających połączenie z istniejącą siecią dróg,
– usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą,
– urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia i przejścia dla zwierząt oraz pasy zieleni dogęszczającej).

Obiekty inżynierskie
W ramach zadania przewidziano budowę:
– 2 węzłów Podgórze i Nowy Kamień,
– 5 mostów,
– 8 wiaduktów  (w tym pełniące funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem),
– 1 przejście dla zwierząt górą,
– 5 przepustów o funkcji ekologicznej.

Odcinek S19 Podgórze – Kamień będzie stanowił część szlaku Via Carpatia, który połączy kraje bałtyckie z południem Unii Europejskiej  oraz jej wschodnimi sąsiadami. Na Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km.

 
Autor: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA