Kolej Wiadomości

Budimex wykona prace na linii kolejowej nr 7

PKP PLK wybrały ofertę spółki Budimex jako najkorzystniejszą w przetargu na modernizację linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Nałęczów w km 107,283 do km 146,320 /pierwotnie LOT C – odcinek Dęblin – Lublin/.

Budimex zrealizuje inwestycje: „Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Nałęczów w km 107,283 do km 146,320 /pierwotnie LOT C – odcinek Dęblin – Lublin/” w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”.

Wartość netto oferty: 616 417 320,26 zł

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę

Termin zakończenia robót: nie dłużej niż do dnia 31 października 2020 roku

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Autor: Budimex SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI