Energetyka Wiadomości

Budimex zbuduje kolejny gazociąg

19 lipca konsorcjum Budimeksu i Mostostalu Kraków podpisało umowę ze spółką GAZ-SYSTEM na „Budowę gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP”.

Budowę gazociągu zrealizuje konsorcjum spółek: Budimex (lider: 94,46% udziału w konsorcjum) oraz Mostostal Warszawa (partner: 5,54% udziału w konsorcjum). Wartość umowy: 521 479 055,00 zł netto.

Zgodnie z zapisami w umowie Zamawiający na podstawie swojej jednostronnej decyzji może obniżyć wartość kontraktu maksymalnie do wartości 347.580.765,00 zł netto. Ostateczna wartość kontraktu będzie określona przez Zamawiającego najpóźniej do 31.12.2019 r.

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia Umowy
Termin zakończenia robót: 31 miesięcy od dnia zawarcia Umowy
Okres gwarancji: 36 miesięcy
Okres rękojmi: 36 miesięcy

Autor: Budimex SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI