REKLAMA
Drogi Wiadomości

Budimex zbuduje węzeł drogowy na DK1 w Częstochowie

Spółka Budimex wybuduje węzeł drogowy Al. Wojska Polskiego ‎DK1, wraz z nowym ‎przebiegiem DK46 w Częstochowie. Inwestycja zostanie wykonana w formule „Zaprojektuj i Buduj”, a suma kontaktu to 195,9 mln zł.

Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl

Węzeł jej ważnym elementem systemu drogowego Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a jego wykonanie jest ważne dla mieszkańców, gdyż domyka przebudowę układu komunikacyjnego miasta.

W ramach kontraktu Budimex wybuduje węzeł drogowy łączący Al. Wojska Polskiego DK1 (obecnie DK91) z drogą krajową DK46, wraz z wiaduktem drogowym. Inwestycja to także budowa przejść oraz kładek pieszo-rowerowych, mostu nad rzeką Wartą oraz dróg rowerowych.

Kontrakt przewiduje budowę stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych z parkingiem i monitoringiem na wlocie do miasta oraz prace związane z odwodnieniem, realizacją miejskiej kanalizacji technologicznej, ekranów akustycznych oraz systemu tablic zmiennej treści. W zakres prac wchodzą również roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej, kolejowej przewidzianej do przebudowy. Prace potrwają 4 lata, z czego ok. 1,5 roku projektowanie, a 2,5 roku budowa.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA