REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Budimex zrealizował odcinek DW 714

Spółka Budimex zakończyła budowę i oddała do eksploatacji odcinek drogi wojewódzkiej nr 714 – przedłużenie Trasy Górna, łączący Łódź z A1 w gminie Brójce. Wartość inwestycji to ponad 30 mln zł.

 

Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl
Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl

Umowę na budowę drogi wojewódzkiej nr 714 w  śladzie dawnej drogi powiatowej nr  1164E Budimex podpisał w  grudniu 2021 roku. Inwestorem tej części zadania był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Odcinek został zrealizowany zgodnie z  harmonogramem.

– Zakończenie tego zadania to świetna informacja dla mieszkańców regionu, jak również dla mieszkańców Łodzi. To odcinek o  szczególnej wadze, bo łączy stolicę województwa i  autostradę A1. Jego wykonanie znacznie ułatwi życie kierowcom – mówi Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

W ramach projektu jezdnia została poszerzona do 7 metrów i  rozbudowano 5  skrzyżowań. Ponadto powstało ponad 2 km ścieżki rowerowej z  dopuszczonym ruchem pieszych, 1 km chodników samodzielnych i  prowadzonych bezpośrednio przy jezdni, 2 przejścia dla płazów pod koroną drogi, a  także nowy most na rzece Ner. Dodatkowo wybudowano 6 zatok autobusowych, 2,1 km kanalizacji deszczowej, 1,3  km rowów drogowych, 91 słupów oświetleniowych i  10 przejść dla pieszych z  ułatwieniami dla osób z  niepełnosprawnością.

– Dzięki tej inwestycji, oddany do użytku odcinek drogi wojewódzkiej nr 714 jest gotowy na wzmożony ruch pojazdów, który nastąpi po ukończeniu w  całości Trasy Górna, gdyż tędy zostanie wyprowadzony ruch z  Łodzi w  kierunku autostrady A1. W  ramach kontraktu zbudowaliśmy też nową infrastrukturę dla pieszych i  rowerzystów oraz poprawiliśmy widoczność na tym odcinku. Ponadto nowy obiekt mostowy na rzece Ner znacząco wpłynie na bezpieczeństwo w  tym rejonie – mówi Dariusz Demianiuk, Dyrektor Rejonu Dywizji Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA