REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Budimex zrealizuje gazociąg Goleniów – Ciecierzyce

19 października 2020 r. spółki GAZ-SYSTEM i Budimex podpisały umowę na realizację inwestycji „Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek” obejmującego: Etap I  – gazociąg Goleniów – Ciecierzyce.

 
Podpisanie umowy, fot. Budimex
Podpisanie umowy, fot. Budimex
Budowa gazociągu związana jest bezpośrednio z  realizacją projektu Baltic Pipe w  jego części lądowej na terytorium Polski.

Budowa realizowana jest w  formule „buduj”.   W  ramach tej inwestycji zostaną wybudowane m.in. nowe gazociągi i  infrastruktura towarzysząca. Gazociąg relacji Goleniów – Lwówek będzie realizowany w dwóch etapach:
– Etap I: Odcinek gazociągu relacji Goleniów – Ciecierzyce o  długości ok. 122 km,
– Etap II: Odcinek gazociągu relacji Ciecierzyce – Lwówek o  długości ok. 69 km.

W ramach przedmiotowej inwestycji Budimex S.A. będzie realizował budowę gazociągu Goleniów – Ciecierzyce Etap  I o  długości ok. 121,375 km na terenie dwóch województw: zachodniopomorskiego i  lubuskiego.

– Jest to dla Budimeksu szczególny kontrakt ze względu na długość budowanego odcinka i  konieczność utrzymania bardzo wysokiej jakości realizacji prac dla gazociągów o  takich parametrach. W  2018 roku zrealizowaliśmy z  bezusterkowy i  zakończony w  terminie, odcinek gazociągu Czeszów – Kiełczów. Ta inwestycja będzie obejmować wykonanie prac metodą bezwykopowych w  technologii HDD, direct pipe oraz mikrotunelowania, czyli najbardziej przyjazną dla środowiska i  szybszą realizacyjnie. Termin realizacji jest bardzo ambitny i  wymagający dla wykonawcy. Zrobimy jak zawsze wszystko, żeby z  analogicznym sukcesem zrealizować w  terminie ten kontrakt budowlany –
mówi Dariusz Blocher Prezes Budimex SA.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi:
– budowę części liniowej gazociągu o  średnicy DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od tłoczni Goleniów do stacji śluz Ciecierzyce,
– przebudowę Tłoczni Gazu Goleniów obejmującą: Goleniów-Płoty, DN 500 MOP 6,3 MPa Odolanów-Police, DN700 MOP 8,4 MPa Szczecin-Lwówek,
– budowę liniowego zespołu zaporowo-upustowego ZZU Kolonia Kiczarowo z  układami obejściowymi,
– budowę liniowych zespołów zaporowo-upustowych, ZZU Przywodzie i  ZZU Buszów wraz z  układami obejściowymi wyposażonymi w  kolektory umożliwiające podłączanie nowych stacji/odbiorców, przyłączami energetycznymi, instalacją AKPiA i  telemetrii oraz pozostałą infrastrukturą,
– budowę systemu czynnej ochrony antykorozyjnej gazociągu,
– nagazowanie i  uruchomienie gazociągu.

Całość inwestycji opiewa na kwotę: 314 800 000,00 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: 19.10.2020 r.
Termin zakończenia robót: 30.11.2022 r.
Okres gwarancji i  rękojmi: 36 miesięcy.

Źródło: Budimex SA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA