REKLAMA
Budownictwo Wod-Kan Wiadomości

Budimex zrealizuje II etap budowy kolektora Wiślanego

8 stycznia 2020 r. spółka Budimex podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie umowę na realizację projektu pn. „Budowa kolektora Wiślanego – etap II”.

Wartość umowy: 348 978 963,00 zł netto.

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym (obejmująca wartość aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną umową) wyniosła 373 332 629,72 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

Okres gwarancji: 36 miesięcy na wykonane prace i 120 miesięcy na zastosowany materiał rurociągów

Okres rękojmi: 36 miesięcy i 120 miesięcy na zastosowany materiał rurociągów

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA