Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Budimex zrealizuje obwodnicę Szwecji

Szczeciński Oddział GDDKiA dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację obwodnicy miejscowości Szwecja w ciągu DK22. W przetargu wzięło udział pięciu wykonawców, zwyciężyła firma Budimex z ofertą o wartości 60,7 mln zł.

Spis treści
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/

Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Umowa na zaprojektowanie i budowę obwodnicy o długości 4,18 km powinna zostać podpisana w I kwartale 2024 r.

Terminy

Przetarg na realizację obwodnicy Szwecji został ogłoszony 16 sierpnia tego roku. Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Wykonawca będzie miał 17 miesięcy na projektowanie wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), przy czym wniosek o wydanie decyzji ZRID będzie musiał być złożony w ciągu 10 miesięcy. Na realizację robót przewidziano 15 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Prace przygotowawcze

Umowa na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Szwecji została podpisana w czerwcu 2020 roku. Firma projektowa Trasa z Poznania opracowała Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Do przygotowania dokumentacji niezbędna była inwentaryzacja przyrodnicza, dlatego specjaliści sprawdzili dokładnie w terenie, jakie siedliska flory i fauny występują w miejscu planowanej inwestycji. Zostały wykonane analizy techniczne i ekonomiczne dla każdego z wariantów.

W grudniu ubiegłego roku w decyzji środowiskowej został wybrany przebieg obwodnicy. Spośród trzech wariantów wskazany został wariant C, w podwariancie 2, omijający Szwecję od południa.

Wydanie decyzji środowiskowej umożliwiło wykonanie szczegółowych badań podłoża, w tym wierceń i sondowań. Dokumentacja koncepcyjna uszczegółowiła też rozwiązania projektowe. Zakończenie fazy przygotowawczej umożliwiło opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), który jest podstawą do realizacji inwestycji w formule „Projektuj i buduj”.

Przebieg obwodnicy

Obwodnica, położonej tuż przy granicy woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego Szwecji, będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Droga będzie przecinać rzekę Pilawa, na której planowana jest budowa mostu o długości 78 metrów. Będzie on również pełnił funkcję dolnego przejścia dla zwierząt. W ramach inwestycji powstaną także dwa wiadukty dla dróg lokalnych nad obwodnicą. Połączenie z obecną DK22 od strony Wałcza planowane jest w formie skrzyżowania, natomiast od strony Jastrowia będzie to rondo.

Fot: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI