REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Budowa drogi S5 Poznań – Wronczyn

W związku z trudną sytuacją na odcinku S5 Poznań – Wronczyn przedstawiamy obecną sytuację realizacji inwestycji. Wykonawca jednoznacznie określił wolę dokończenia budowy trasy S5.

15 czerwca 2018 r. podwykonawca zakończył układanie warstwy ścieralnej na węźle Konarzewo, na którym pozostanie jeszcze zakres prac związany z montażem barier oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 30 czerwca br.

Tak szybko jak to tylko będzie możliwe, planowane jest udostępnienie przejazdów poprzecznych nad budowaną trasą tj. przede wszystkim z drogą wojewódzką nr 431 (węzeł Mosina) do końca lipca br. W tym tygodniu ma rozpocząć się układanie masy na ciągu głównym S5 oraz prace na węźle Mosina. Ponadto wykonawca finalizuje formalności, dzięki którym podwykonawcy będą mogli przystąpić do kontynuacji prac.

GDDKiA mobilizuje wykonawcę i na bieżąco ocenia ryzyko oraz postęp prac. Stosujemy wszelkie możliwe narzędzia kontraktowe, służące zmobilizowaniu wykonawcy. W przypadku braku mobilizacji będą podejmowane odpowiednie decyzje, łącznie z przewidzianym w kontrakcie odstąpieniem od umowy z konsorcjum realizującym drogę ekspresową. W takiej sytuacji konieczne będzie przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji w terenie oraz ponowne opracowanie dokumentów do przetargu oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na ukończenie niezrealizowanych prac. Taki scenariusz wiąże się jednak z kolejnym znaczącym przesunięciem terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie trasy S5 i dróg poprzecznych oraz wzrostem kosztu inwestycji.

Wykonawcą inwestycji jest włoskie konsorcjum firm: TOTO S.p.A. COSTRUZIONI GENERALI (Lider) oraz VIANINI LAVORI S.p.A. (Partner).

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań – Wronczyn jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Autor: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA