REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Budowa estakady ES-5 na S19 Rzeszów Południe – Babica

Beton sprężony stanowi najczęściej wybierany materiał konstrukcyjny przęseł obiektów mostowych budowanych w ostatnich latach. Taką metodę zastosowano m.in. przy budowie estakady ES-5, która przeprowadza drogę ekspresową S19 nad drogą powiatową nr 1407R, drogą gminną nr 10819R, pasem technologicznym oraz zbiornikami retencyjnymi.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

To jedna z sześciu estakad, jakie budowane są na ponad 10-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica.

Sprężanie ustrojów nośnych

Ustroje nośne spręża się kablami o wysokiej wytrzymałości celem wprowadzenia naprężeń ściskających w całym przekroju konstrukcji betonowej. Umożliwia to osiąganie większych rozpiętości przęseł w porównaniu z technologią konstrukcji ze zwykłego żelbetu. Można się pokusić o stwierdzenie, że projektowanie sprężenia to proces świadomej ingerencji projektanta w stan naprężeń występujący w konstrukcji. Najczęściej ingerencja ta odbywa się na skutek naciągu stalowych cięgien z określoną siłą, wzdłuż szczegółowo zaplanowanej trasy. Współcześnie, mówiąc o konstrukcjach sprężonych, zazwyczaj mamy na myśli konstrukcje wykonane z betonu, w których trasy kablowe prowadzi się wewnątrz elementu lub poza przekrojem za pomocą dewiatorów.

Pierwsza realizacja w zakresie sprężania konstrukcji na terenie Polski została wykonana w okolicy Końskich, gdzie w latach 50. XX wieku zbudowano pierwszy betonowy most sprężony. Liczba wszystkich obiektów sprężonych zarządzanych przez rzeszowski oddział GDDKiA to 328 szt., w tym obiektów mostowych sprężonych kablami 157 szt.

Parametry techniczne estakady ES-5

Estakada ES-5 zlokalizowana jest w Mogielnicy. Składa się z czterech przęseł i pięciu podpór, a ustrój nośny belkowy z betonu sprężonego jest rozdzielony dla każdej z jezdni. Podpory posadowiono pośrednio na 337 palach Franki NG o długościach od 14 do 15,5 m. Długość całkowita obiektu to ok. 190 m.

Do wykonania podpór wykorzystano:

– 370 Mg stali zbrojeniowej,

– 1350 m3 betonu mostowego C30/37 na oczepy pali (fundamenty),

– 1325 m3 betonu mostowego C35/45 na filary, przyczółki i skrzydła (podpory).

Do wykonania konstrukcji ustrojów nośnych estakady potrzeba 816 Mg stali zbrojeniowej, 4720 m3 betonu mostowego C50/60 oraz 177 000 kg stali sprężającej. Łączna długość lin wykorzystanych przy budowie to ok. 151 km.

Obecnie na estakadzie trwa demontaż rusztowań i deskowań I etapu ustroju nośnego jezdni lewej. Równolegle montowane są rusztowania i deskowania II etapu ustroju nośnego jezdni prawej.

S19 Rzeszów Południe – Babica – zakres prac

W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie też węzeł Babica (węzeł typu trąbka) zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW 988. Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ponad 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. Inwestycja obejmuje także budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): MOP Lutoryż (kierunek Rzeszów i Barwinek) oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP Lutoryż w kierunku Rzeszowa i przy Centrum Zarządzania Tunelem).

Odcinek S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy realizowany jest w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wartość kontraktu to 2 230 165 684,48 zł brutto.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA