REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Budowa kanalizacji w gminie Strzegom

W gminie Strzegom trwają nowe inwestycje kanalizacyjne. Prace prowadzone są dzięki wsparciu z WFOŚiGW we Wrocławiu o łącznej wysokości ponad 2 mln zł. Wartość wszystkich zadań to ponad 3 mln zł.

Mieszkańcy Godzieszówka zyskają 4 km kanalizacji. Prowadzone prace są obecnie na półmetku. Bartoszówku wybudowano 1 km sieci, co oznacza skanalizowanie tej wsi w 100 procentach.

Prace umożliwiły pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w łącznej wysokości ponad 2 mln złotych. Wartość tych zadań przekracza kwotę 3 mln złotych.

Umowy w sprawie dofinansowania inwestycji parafowali: prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz oraz przedstawiciele spółki Wodociągi i Kanalizacja ze Strzegomia: wiceprezes Marek Jaryczewski i członek zarządu Teresa Kebłesz (15.01.2018 r.).

W wyniku realizacji nowych inwestycji z terenów gminy znikną kolejne nieszczelne szamba. To ważna wiadomość zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia mieszkańców. Dziurawe zbiorniki bezodpływowe są zagrożeniem dla wód gruntowych i ujęć wody pitnej. Zawartość takiego szamba przedostaje się do gleby, co powoduje jej skażenie bakteriami kałowymi i może przyczyniać się do zatruć pokarmowych, biegunek oraz czerwonki. Za posiadanie nieszczelnego szamba grożą kary finansowe. Każdy mieszkaniec musi podłączyć się do kanalizacji sanitarnej lub, jeśli jest to niemożliwe, wyposażyć nieruchomość w szczelne szambo bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków.

– Korzyści, jakie wynikają z odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej to m.in. ograniczenie kosztów związanych z opróżnianiem szamb. To oszczędność o około 10-15 procent ceny wywozu nieczystości szambiarkami –
przekonują przedstawiciele spółki. Z nowych inwestycji skorzysta ponad 300 mieszkańców.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA