REKLAMA
Drogi Wiadomości

Budowa ronda w Walidrogach

W lutym 2019 r. ruszyły pierwsze prace na skrzyżowaniu DK94 z droga powiatową w Walidrogach. Do tej pory wykonano roboty przygotowawcze tj. karczowanie pni i krzaków, wycinka drzew, usuwanie warstwy humusu z terenu pod poszerzenia i ścieżki pieszo-rowerowe.

Aktualnie trwają roboty ziemne pod kanalizację deszczową oraz ścieżki pieszo-rowerowe, układana jest kanalizacja deszczowa, wykonywana jest kanalizacja teletechniczna.

Celem zadania jest budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową nr 1712 O w m. Walidrogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym.

Początek remontowanego odcinka będzie zlokalizowany na 197 km, a jego koniec na 198 km w ciągu drogi krajowej nr 94. Koszt inwestycji to ok. 8,7 mln zł.

Planowany termin zakończenia robót – III kwartał 2019 roku.

Autor: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA