REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Budowa S19 Tunel przeszkolona w zakresie BHP

Bezpieczeństwo Pracowników jest w spółce Mostostal Warszawa priorytetem. Serię szkoleń z zakresu BHP odbyli pracownicy budowy S19 Tunel.

 
Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
Szkolenie dla  Pracowników przeprowadził Kierownik Działu BHP Marcin Krysiewicz, który omówił tematykę związaną z  organizacją prac na budowie oraz  odpowiedzialność jaka ciąży na każdym pracowniku Mostostalu Warszawa.

Na budowie odbyło się również spotkanie z  Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy Tomaszem Pietruchą. Szkolenie skierowane było do grupy inżynierów, kierowników robót, kierownika budowy oraz  pracowników Działu BHP i  dotyczyło zagadnień prawnych związanych z  przegotowaniem placu budowy oraz  przygotowaniem i  realizacją poszczególnych prac budowlanych, z  uwzględnieniem zagrożeń wypadkowych.

Priorytetem Mostostalu Warszawa jest stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, edukacja i  szkolenia w  zakresie zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz  poszukiwanie innowacji służących podnoszeniu jakości systemów zabezpieczeń. Wszystkie działania mają służyć osiągnięciu głównego celu spółki – eliminacji wypadków śmiertelnych na budowach w  Polsce. Mostostal Warszawa sukcesywnie zbliża się do realizacji tego celu przez  stałe podnoszenie standardów bezpieczeństwa na realizowanych budowach, dążenie do wprowadzania nowoczesnych zabezpieczeń i  rozwiązań organizacyjnych opracowywanych m.in. wspólnie z  Działem Badań i  Rozwoju firmy. Spółka dba również o  zwiększanie poziomu kultury BHP w  organizacji poprzez zaangażowanie i  odpowiedzialność wszystkich pracowników oraz  bezwzględne reagowanie na niezgodności dotyczące wymagań BHP i  zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Źródło: tekst Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA