Budownictwo Wiadomości

Bydgoszcz: Budimex rozbuduje Operę Novą

12 stycznia 2023 roku spółka Budimex podpisała umowę na rozbudowę Opery Nova w Bydgoszczy o kolejny etap (tzw. IV krąg) wraz z infrastrukturą parkingową (parkingiem podziemnym).

 

Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl
Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl

IV krąg Opery ma zostać funkcjonalnie i  użytkowo połączony z  obiektem głównym. Zawiera on w  sobie m.in.: salę prób scenicznych z  wielofunkcyjnym rozwiązaniem widowni, sceny, orkiestronu, zapadni i  innych, a  także salę kinową o  bardzo wysokich parametrach dźwięku i  obrazu. Natomiast dwupoziomowy parking obejmować ma garaż podziemny wraz z  placem miejskim w  jego górnej części.

Parametry budynku opery:

 • kubatura obiektu: 37  294,5 m3
 • powierzchnia całkowita: 8  206,5 m2
 • wysokość budynku: 20,10 m
 • szerokość budynku: 36,22 m
 • długość budynku: 39,62 m
 • liczba kondygnacji podziemnych: 2
 • liczba kondygnacji nadziemnych: 5

Parametry garażu:

 • kubatura obiektu: 25  335,04 m3
 • powierzchnia całkowita: 7  493, 10 m2
 • wysokość budynku: 0 m
 • szerokość budynku: 61,72 m
 • długość budynku: 78,77 m
 • liczba kondygnacji podziemnych: 2
 • liczba kondygnacji nadziemnych: 0

Termin realizacji inwestycji przez generalnego wykonawcę obejmuje 28 miesiące (budynek Opery) oraz 18 miesięcy (parking na blisko 300 samochodów).

Źródło: tekst Budimex SA, www.media.budimex.pl

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI