REKLAMA
Budownictwo Energetyka Wiadomości
3 Minuty czytania

Bytom i Politechnika Śląska realizują wspólny projekt rewitalizacji terenów pogórniczych

Zawarte 22 maja między miastem Bytom i Politechniką Śląską w Gliwicach porozumienie umożliwi podjęcie wspólnych działań i stworzenie projektów, na realizację których gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie – m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

 
Zdjęcie: Politechnika Śląska
Zdjęcie: Politechnika Śląska
                         – Chcemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie specjalistów, którzy pomogą nam nie tylko opracować projekty rewitalizacyjne terenów pogórniczych, ale wesprą nas w działaniach mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizację – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. – Podpisane 22 maja porozumienie z Politechniką Śląską w Gliwicach to szansa dla naszego miasta. Uczelnia dysponuje fachową kadrą naukową, która ma spore doświadczenie w przywracaniu zdegradowanym terenom poprzemysłowym nowych funkcji – dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Naukowcy z Politechniki Śląskiej w ramach zawartego porozumienia skupią się przede wszystkim na takich dziedzinach jak: energetyka, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, technologie informacyjne oraz rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych. – Problematyka i działania, które podejmujemy w ramach podpisanego dziś porozumienia są mocno osadzone zarówno w planach badań naukowych Uczelni, jak i w strategii rozwoju Politechniki Śląskiej. Jako uczelnia badawcza rozwijamy naukę i dzielimy się doświadczeniem w zakresie sześciu priorytetowych obszarów badawczych. Wśród nich są m.in. ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka oraz inteligentne miasta przyszłości i mobilność przyszłości. W styczniu tego roku uruchomiliśmy na Politechnice Śląskiej Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska. Łącznie z wirtualnym laboratorium składającym się z zespołów badawczych zlokalizowanych w różnych katedrach Politechniki Śląskiej, tworzy ono zaplecze badawcze. Te atuty pozwolą nam wspólnie z Miastem opracować i realizować działania rewitalizacyjne dla Bytomia – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.
 
Zdjęcie: Politechnika Śląska
Zdjęcie: Politechnika Śląska

Bytom to jedno z miast na Górnym Śląsku, które zostało najbardziej dotknięte przez transformację gospodarczą w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Likwidacja zakładów przemysłowych, hut i kopalń spowodowała powstanie wielu zdegradowanych terenów. O tym, przed jakimi wyzwaniami stoi Bytom mogła się przekonać Elisa Ferreira – Komisarz ds. Spójności Reform Unii Europejskiej, która w styczniu odwiedziła nasze miasto. Dostrzeżenie przez Komisję Europejską problemów Bytomia daje perspektywę na unijne wsparcie z tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

W ramach współpracy Miasto Bytom przedstawi naukowcom z Politechniki Śląskiej podjęte i dotychczasowo zakończone działania, mające na celu zmianę oblicza obszarów zdegradowanych, w tym realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji oraz listę obszarów, w których mogą zostać zrealizowane potencjalne projekty na terenach poprzemysłowych. Wśród nich będą głównie obszary znajdujące się w ramach projektowanej Bytomskiej Centralnej Trasy Średnicowej, między innymi przy: ul. Kilara, Czackiego, Łagiewnickiej, Zabrzańskiej, Orzegowskiej czy Modrzewskiego.

Podpisane 22 maja porozumienie jest drugim w ostatnim czasie, jakie władze Bytomia zawarły ze z Politechniką Śląską. Pierwsze związane było z projektem stworzenia koncepcji planów wzdłuż rzeki Bytomki od jej źródła do jej ujścia w Gliwicach, które właśnie realizowane jest przez naukowców z Politechniki.

Porozumienie było dyskutowane i przygotowywane od kilku miesięcy przez Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Janusza Kotowicza wraz z wiceprezydentem Bytomia Michałem Bieda jak również wiceprzewodniczącym Rady Miasta Bytom dr inż. Michałem Staniszewskim.

Źródło: Politechnika Śląska

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA