REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Cemex przyznał eko-granty

„Trzynastka” też może być szczęśliwa! Właśnie tyle organizacji pozarządowych i placówek oświatowych uzyskało wsparcie finansowe w ramach najnowszej edycji Konkursu Grantowego Fundacji Cemex pt.: „Fabryka EKO Pomysłów”. Przyznane środki pozwolą na realizację inicjatyw związanych z ochroną środowiska i klimatu oraz zrównoważonym rozwojem. Konkurs Grantowy wpisuje się w globalną strategię Cemex pt.: „Future in Action”, której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Grafika: Cemex Polska Sp. z o.o., www.cemex.pl

Konkurs Grantowy Fundacji Cemex został zorganizowany po raz pierwszy w 2009 r., tegoroczna edycja jest już 16. z kolei.

Uczestnicy tegorocznej edycji mogli ubiegać się o wsparcie w kwocie do 10 tys. zł. Decyzją Kapituły, granty uzyskało 13 instytucji edukacyjnych i organizacji pozarządowych, w tym szkoły, przedszkola, domy kultury i stowarzyszenia. Łączna kwota dofinansowań wyniosła prawie 124 tys. zł.

Dzięki pozyskanym środkom, partnerzy społeczni Cemex zrealizują projekty poświęcone ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazły się choćby projekty edukacyjne dotyczące ochrony zwierząt czy segregacji odpadów, akcje promujące aktywny tryb życia w zgodzie z naturą, a także przedsięwzięcia zmierzające do stworzenia miejsc przyjaznych pszczołom.

Wszystkie działania dofinansowane przez Fundację Cemex będą prowadzone w lokalizacjach, w których funkcjonują wytwórnie betonu, kopalnie kruszyw i cementownie Cemex Polska.

– Przeciwdziałanie zmianom klimatu to jeden z priorytetów Cemex. Nasza Fundacja podejmuje w związku z tym liczne działania, które służą promowaniu idei zrównoważonego rozwoju. Jednym z naszych kluczowych celów jest pobudzanie i wspieranie oddolnych inicjatyw w lokalizacjach, w których działają zakłady Cemex. Cieszymy się, że poprzez przyznawane granty możemy co roku dołożyć swoją cegiełkę do realizacji wartościowych, lokalnych projektów – mówi Dominika Sztuka-Arak, Prezeska Fundacji Cemex „Budujemy przyszłość”.

Konkurs Grantowy Fundacji Cemex jest organizowany od 2009 roku. Do tej pory wsparcie uzyskało już ponad 300 projektów, na łączną kwotę ponad 2,4 mln zł. Z działań realizowanych w ramach wspartych aktywności skorzystało dotąd prawie milion osób.

Zaangażowanie Fundacji Cemex oraz jej fundatora, Cemex Polska, w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatu, stale wzrasta. W ubiegłym roku Fundacja Cemex podpisała Deklarację organizacji społecznych na rzecz klimatu, będącą inicjatywą Forum Darczyńców. W ramach specjalizacji w tym obszarze, zakres konkursu uległ zmianie, a z „Fabryki Pomysłów” powstała „Fabryka EKO Pomysłów”.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA