REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Cemex świętował Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Cemex świętował Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2024, podejmując ze swoimi kierowcami i lokalnymi społecznościami dialog w ramach programów Zero4Life Today dla kierowców i najbardziej zagrożonych użytkowników dróg.

Obraz autorstwa vectorjuice na Freepik

Program „Zero4Life Today for Drivers” został uruchomiony w 2023 r. i jest obecnie wdrażany w całym regionie EMEA w ramach szerszej strategii Cemex w zakresie zapobiegania wypadkom. Celem programu jest dotarcie do ponad 7.000 kierowców i przewoźników w regionie do końca 2024 r. Koncentrując się na otwartych rozmowach, Cemex będzie przypominał kierowcom o potencjalnych zagrożeniach dla nich samych, innych użytkowników dróg jak i okolicznych mieszkańców.

Równolegle do tej inicjatywy, w ramach programu Cemex dla szczególnie zagrożonych użytkowników dróg stworzono udaną kampanię, docierając w 2023 r. z programami społecznymi do 4.000 szczególnie zagrożonych użytkowników dróg w regionie EMEA. Lokalne zespoły Cemex odwiedziły szkoły i różne wydarzenia społeczne w regionie, przekazując pieszym, rowerzystom i okolicznym mieszkańcom informacje edukacyjne oraz najlepsze praktyki w zakresie bezpieczniejszego korzystania z dróg.

Robert House, Dyrektor Cemex ds. BHP w regionie EMEA powiedział: – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy daje nam doskonałą okazję do pokreślenia wagi naszego programu Zero4Life i objęcia bezpieczeństwem również lokalnych społeczności, w których działamy. Ogólne bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników, a także osób, z którymi się stykamy, jest najważniejsze i kluczowe dla naszej zdolności do skutecznego prowadzenia działalności na światowym poziomie. Jestem niezwykle dumny z pracy, jaką nasz region wykonał, aby zapewnić bezpieczeństwo członkom naszych społeczności i działania te będą kontynuowane.

Nasze inicjatywy i kampanie mają na celu wspieranie miejsca pracy, które zapewnia swoim pracownikom zdrowie i bezpieczeństwo. Staramy się zapewniać środowisko, w którym pracownicy, kontrahenci i interesariusze zachęcani są do omawiania możliwości poprawy i najlepszych sposobów ich osiągnięcia, jednocześnie rozwijając kulturę, w której wszyscy naprawdę dbają o siebie samych, jak i innych. Programy te są stale monitorowane, aby zapewnić ich jak najlepsze działanie.

Informacje o Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy to coroczna międzynarodowa kampania promująca bezpieczne i zdrowe praktyki w pracy. Krajowa kultura bezpieczeństwa i higieny pracy to kultura, w której prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy przestrzegane jest na wszystkich poziomach, w której rządy, pracodawcy i pracownicy aktywnie uczestniczą w zapewnianiu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy w ramach systemu określonych praw, obowiązków i odpowiedzialności oraz w której najwyższym priorytetem jest zasada zapobiegania.

Przypadający 28 kwietnia Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony był przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) od 2003 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA