REKLAMA
Drogi Kolej Wiadomości

Ciszej i bezpieczniej na przejazdach kolejowo-drogowych

17 października 2018 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Podstawą wprowadzenia zmian były wnioski wpływające do resortu dotyczące m.in. używania przez maszynistów kolejowych sygnałów dźwiękowych „baczność” przed przejazdami kolejowo-drogowymi na terenach zurbanizowanych.

Zniesiony zostanie obowiązek umieszczania wskaźników nakazujących maszynistom uruchamianie sygnału dźwiękowego „baczność” przed przejazdami kolejowo-drogowymi kategorii A z obsługą na miejscu i kategorii B (ruch drogowy kierowany jest przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych w sygnalizację świetlną i rogatki), na których zachowane są warunki widoczności czoła pociągu z odległości 5 metrów. Zmiana ta poprawi komfort życia mieszkańców w wielu miejscowościach, w których domy znajdują się w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA