REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Ciszej na DK44 w Bieruniu

Położono już ostatnią warstwę nawierzchni, tzw. cichą, z mieszanki mineralno-asfaltowej typu BBTM, na odcinku o długości ok. 1,3 km. Do zakończenia prac pozostało jeszcze wykonanie oznakowania poziomego, a także przeprowadzenie pomiarów hałasu.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Realizacji inwestycji

Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu, prace nawierzchniowe prowadzone były w godzinach późnowieczornych i nocnych. Cicha nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej typu BBTM (piszemy o niej dalej) ułożona została na DK44 w rejonie ul. Granitowej, Warszawskiej oraz Mieszka I. Na rondzie wymieniliśmy również konstrukcję pierścienia najazdowego z betonu cementowego. Tarcza ronda jako jedyna została wykonana przy użyciu tradycyjnej mieszanki SMA. Wykonaliśmy również towarzyszące prace brukarskie i utwardzenie poboczy. Prace realizuje firma Usługi Transportowo Drogowe Mostowe Jan Opitek z Chełma Śląskiego. Wartość tej inwestycji to niemal 2 mln zł.

Z planowanego zakresu robót wyłączony został około 300-metrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Dąbrówki do skrzyżowania z ul. Solecką i Węglową. Wynika to z aktywności górotworu, uwidocznionej przez liczne spękania i deformacje korony drogi, a będącej następstwem prowadzonej eksploatacji górniczej przez PGG KWK Piast-Ziemowit. Obecnie trwają uzgodnienia z zakładem górniczym w zakresie usunięcia uwidocznionych w nawierzchni szkód. Wstępne ustalenia wskazują, że wykonanie pozostałego zakresu robót może nastąpić w połowie 2024 r.

Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw

Mieszanki mineralno-asfaltowe BBTM o otwartej teksturze (beton bitumineuse trés mince – w języku polskim przetłumaczono jako beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw) stosuje się do warstw ścieralnych niewielkich grubości – od ok. 20 do 30 mm. Nowoczesne mieszanki typu BBTM charakteryzują się strukturą półotwartą, odporną na działanie wody i mrozu, ale spójną i szczelną, o zwiększonej szorstkości i zdolnościach redukcji hałasu drogowego. Stosowane w niej mieszanka mineralna (kruszywo) ma nieciągłe uziarnienie i tworzy połączenia „ziarno do ziarna”. Po ułożeniu na drodze mieszanka jest zagęszczana walcami. Dzięki odpowiedniej głębokości tekstury nie wymaga stosowania dodatkowej posypki uszorstniającej z drobnego kruszywa. BBTM stosuje się szczególnie tam, gdzie wymagane jest zmniejszenie hałasu drogowego. Dotychczasowe badania wykazały wysoką skuteczność redukcji hałasu, nawet w granicach 5-6 dB względem nawierzchni z tradycyjną mieszanką SMA (mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości grysów, zawierająca również mastyks, czyli mieszankę wypełniacza, pisaku, dodatku stabilizującego oraz asfaltu). Nawierzchnie wykonane z mieszanek BBTM są w Polsce alternatywą do stosowanych dotychczas rozwiązań redukujących hałas z drogi, np. ekranów akustycznych.

Źródło finansowania

Inwestycja jest finansowana ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA