REKLAMA
Mosty Wiadomości
3 Minuty czytania

Co dalej z mostem Fordońskim?

Most Fordoński w nadchodzących latach wymaga przeprowadzenia kompleksowego remontu. GDDKiA informuje o stanie przygotowań. Obiekt w ciągu DK80, noszący im. Rudolfa Modrzejewskiego, ma bogatą historię, ale jego przyszłość jest równie ważna.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/
Rys historyczny

Oddany do użytku w 1893 roku most ma ponad 1 km długości i niespełna 17 m szerokości. Jest wykorzystywany zarówno przez pojazdy jak i pociągi. Jak na standardy nowoczesnych dróg krajowych klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) jest zbyt wąski. Jezdnia dla ruchu kołowego, sąsiadująca z torem kolejowym, ma dwa pasy po 3 metry szerokości. Po stronie drogowej ulokowano także chodnik dla pieszych, o szerokości 1,7 m. To zbyt mało w kontekście prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego, co ma niebagatelne znaczenie z uwagi na dostępność do terenów rekreacyjnych w okolicy Ostromecka.

Od lat, na mocy porozumienia z lat 50 ubiegłego wieku, konstrukcją mostu zarządza centralna administracja drogowa, którą od 20 lat jest GDDKiA. Ostatni kompleksowy remont mostu przeprowadzono na początku lat 2000. Obiekt, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, co roku przechodzi przeglądy okresowe i jest też na bieżąco kontrolowany. Na tej podstawie wykonywane są naprawy obiektu oraz nawierzchni.

W nadchodzących latach Most Fordoński wymaga przeprowadzenia kompleksowego remontu, który GDDKiA chce również wykorzystać do polepszenia parametrów obiektu. Z uwagi na koszty inwestycji oraz koszty społeczne analizowane są również inne opcje w tym m.in. wariant polegający na budowie nowej przeprawy stałej.

Proces przygotowawczy


W 2021 roku drogowcy zlecili opracowanie analizy ekonomicznej przedsięwzięcia z uwzględnieniem różnych wariantów przyszłego zadania. Opracowanie to nie jest dokumentem projektowym, a jedynie częścią większej całości analiz, które są istotne na etapie przygotowawczym. W przypadku późniejszej akceptacji zakresu zadania i uzgodnieniu przez Ministra Infrastruktury Programu inwestycji, zostanie przeprowadzony proces związany z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Co za tym idzie, możliwe będzie przedstawienie harmonogramu realizacji. W zależności od przyjętego rozwiązania droga do finału inwestycji może się różnić stopniem złożoności, a co za tym idzie czasem realizacji.

Wiele racji

Zanim dojdzie do opracowania Programu inwestycji, w trakcie rozmów i uzgodnień należy uwzględnić także interesariuszy przedsięwzięcia. To Prezydent Miasta Bydgoszcz – włodarz miasta na prawach powiatu; PKP PLK – współużytkownik mostu; Marszałek Województwa – podmiot zainteresowany przeprowadzeniem przez Wisłę linii łączącej systemy tramwajowe w Bydgoszczy i Toruniu. Plany Miasta, PKP PLK, jak i samorządu województwa mają istotny wpływ na kształt przyjętych w finale rozwiązań. Nie należy też zapominać, że most otoczony jest obszarami cennymi dla środowiska naturalnego.

GDDKiA wystąpiła do Prezydenta Miasta Bydgoszczy z pytaniem o plany Miasta Bydgoszczy na zagospodarowanie terenów przylegających do mostu, w tym przede wszystkim dojazd do obiektu, wskazując, że wariant inwestycyjny polegający na budowie nowego mostu będzie wymagał przebudowy skrzyżowania – Ronda dr. Stefana Buxakowskiego.

Drogowcy wystąpili również do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z pismem, w którym poinformowali, że w swoich rozważaniach dotyczących optymalnego wariantu realizacyjnego, uwzględnili oni zgłaszany przez Urząd Marszałkowski postulat, zlokalizowania na przeprawie mostowej przez Wisłę linii tramwajowej.

Jako, że przeprawa mostowa przez Wisłę w Fordonie jest kluczowa przede wszystkim dla mieszkańców Bydgoszczy oraz mieszkańców gminy Dabrowa Chełmińska, jak również dla sieci połączeń drogowych województwa Kujawsko-Pomorskiego, w pracach przygotowawczych należy rozważyć wszelkie aspekty mogące wpłynąć na finalny kształt inwestycji.

Kosztowne utrzymanie

W latach 2011-2021 na bieżące utrzymanie oraz wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego kratownicy od poziomu jezdni do wysokości 2 m wydano ok. 1,7 mln zł. W ramach tych wydatków wykonano m.in. remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, nowe zabezpieczenia antykorozyjne kratownicy od poziomu jezdni do wysokości 2 m (2014 r.), konserwacje łożysk, likwidację ubytków nawierzchni chodników, lokalne naprawy betonu, zamalowywanie graffiti, wymianę drobnych elementów konstrukcji stalowej. W latach, w których nie podejmowano działań inwestycyjnych, koszty bieżącego utrzymania mieściły się w przedziale 30-40 tys. zł rocznie. Znajdujące się na moście torowisko kolejowe utrzymywane jest przez PKP PLK.

W związku z dużym natężeniem ruchu, aby ograniczyć utrudnienia w przypadku remontów cząstkowych nawierzchni, roboty te prowadzane są godzinach nocnych.

Źródło: tekst GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA