REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Coraz ciszej na A1 w Knurowie

GDDKiA zamontowała specjalne osłony akustyczne na 34 dylatacjach wiaduktu autostradowego nad stawem Moczury. Dzięki temu ograniczono hałas z dylatacji i obniżono równoważny poziom dźwięku w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Zakończyła się inwestycja zabudowy dylatacji  osłonami akustycznymi  na wiadukcie WA-470  w ciągu  A1 w  Knurowie.  Koszt zadania opiewał na ponad 2,1 mln zł. Umowę na realizację inwestycji podpisano 12 października 2020 r., a prace ukończono przed umownym terminem – w listopadzie br. W ramach prac zabudowano 34 urządzenia dylatacyjne  wiaduktu  osłonami akustycznymi  w postaci paneli składających się ze sztywnych elementów wyłożonych materiałem pochłaniającym dźwięk.

Cel – redukcja hałasu

Zamierzony efekt redukcji hałasu powodowanego przejazdem pojazdów po urządzeniach dylatacyjnych wiaduktu WA-470 w Knurowie został osiągnięty. Potwierdzeniem jest zmierzona wysoka skuteczność w  miejscu badanej  osłony akustycznej na poziomie 5,4 dB.

Również wyniki całodobowych pomiarów równoważnego poziomu dźwięku wykonanych w punktach zlokalizowanych na terenie osiedla Farskie Pola w Knurowie świadczą o znaczącej poprawie klimatu akustycznego w sąsiedztwie wspomnianej zabudowy. Uzyskana redukcja hałasu oddziałującego na budynki podlegające ochronie akustycznej jest wysoka.

Stwierdzono również ograniczenie oddziaływania akustycznego autostrady A1 po montażu osłon w zakresie ok. 4÷7  dB.  w porze dnia oraz ok. 0,5÷3  dB.  w porze nocy (w zależności od usytuowania punktu pomiarowego). Obowiązujące poziomy dopuszczalne hałasu w środowisku, pomimo stwierdzonego znacznego wzrostu ruchu pomiędzy okresami wykonywania pomiarów przed i po realizacji osłon, są nadal dotrzymane.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA