REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

CyberRadar – nowatorskie urządzenie do walki z Covid-19

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej we współpracy z naukowcami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opracowali urządzenie, które może przyczynić się do zwiększenia skuteczności w walce medyków z Covid-19, a także w diagnozowaniu pacjentów z problemami oddechowo-krążeniowymi.

Zdjęcie: Bartosz Bańka, Politechnika Gdańska, www.media.pg.edu.pl
Zdjęcie: Bartosz Bańka, Politechnika Gdańska, www.media.pg.edu.pl

CyberRadar to bezkontaktowy aparat, który umożliwia bezpieczne dla medyków monitorowanie oddechu u pacjentów. Jak na razie powstały dwa egzemplarze urządzenia.

– CyberRadar to urządzenie o niedużych rozmiarach, można je postawić w dowolnym miejscu w gabinecie lekarskim, lub przy łóżku pacjenta –
mówi  prof. Andrzej Czyżewski,  kierownik Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, który wraz z zespołem opracował innowacyjny wynalazek. – Posiada czujnik mikrofalowy schowany w plastikowej obudowie, a także czułą kamerę służącą do wykrycia położenia oczu i ramion pacjenta, a następnie „pozycjonowania” klatki piersiowej. Następnie, na wbudowanym ekranie, wyświetla dane z jego bieżących czynności oddechowo-krążeniowych.

Urządzenie ma za sobą etap badań klinicznych, które naukowcy PG przeprowadzili wraz z naukowcami GUMed, a w których wzięło udział kilkudziesięciu pacjentów. Były wśród nich zarówno osoby zdrowe, jak również chore, m.in. z nadciśnieniem tętniczym i innymi chorobami przewlekłymi. CyberRadarem przebadano również osoby hospitalizowane w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

– Badania kliniczne wykazały, że CyberRadar jest w pełni skutecznym urządzeniem, zastępującym urządzenia kontaktowe, takie jak na przykład wymagające bezpośredniej obsługi i regularnej dezynfekcji pasy oddechowe –
tłumaczy prof. Andrzej Czyżewski. – Dzięki temu CyberRadar może być pełnowartościową i bezpieczniejszą alternatywą dla personelu medycznego przy diagnozowaniu i leczeniu pacjentów, zapewniając im jednocześnie wyższy poziom bezpieczeństwa. W opracowaniu jest jeszcze metoda oceny krążenia za pomocą CyberRadaru, która rozszerzyłaby jego możliwości.

Potencjalne zastosowanie CyberRadaru

W sytuacji, gdyby kolejna fala pandemii SARS-CoV-2 przybrała ponownie duże rozmiary, urządzenie naukowców PG mogłoby być szeroko stosowane do przeciwdziałania jej skutkom.  CyberRadar mógłby bowiem służyć m.in. do monitorowania pacjentów:
– diagnozowanych  na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (ocena wskazań do przyjęcia do szpitala),
– hospitalizowanych  – CyberRadar umożliwia medykom zminimalizowanie bezpośredniego kontaktu, przy jednoczesnym wykrywaniu pogorszenia stanu pacjenta (np. potrzeby podłączenia go do respiratora), a następnie do oceny możliwości wypisania go z oddziału intensywnej opieki medycznej,
– przechodzących Covid bezobjawowo  i jednocześnie przebywających w kwarantannie domowej (zdalne monitorowanie stanu pacjenta),
– w przyszłości i przy szerokim zastosowaniu również  leczonych w ramach telemedycyny (np. teleporad): zarówno z podejrzeniem infekcji, jak również znajdujących się pod opieką poradni specjalistycznych (głównie internistycznych).

To nie wszystko. Urządzenie skonstruowane przez naukowców Politechniki Gdańskiej mogłoby być stosowane również po pokonaniu pandemii, m.in. w diagnostyce i monitorowaniu (również w warunkach domowych) pacjentów z niewydolnością serca, chorobami płuc czy po udarze, a także – z dużo wyższą dokładnością od dostępnych urządzeń na rynku – wykrywać nieprawidłowości w oddychaniu podczas snu monitorowanej osoby.

– CyberRadar mógłby być stosowany również w przyszłych badaniach naukowych, łączących nauki techniczne z medycyną –
podkreśla prof. Krzysztof Narkiewicz,  kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed, który również uczestniczył w opracowaniu urządzenia. – Umożliwia bowiem badanie szerokiej grupy pacjentów, również w badaniach naukowych: poprzez miarodajną ocenę rytmu i wzorca oddechowego mógłby służyć do badania regulacji układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

W dniach 25-26 października CyberRadar został zaprezentowany przez prof. Andrzeja Czyżewskiego na Kongresie „Zdrowie Polaków” w Warszawie, gdzie zebrał pochlebne recenzje od uznanych przedstawicieli środowiska medycznego. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej są otwarci na wybór inwestora, który chciałby włączyć się w rozwój wynalazku, jego certyfikację jako wyrobu medycznego oraz umożliwił produkcję CyberRadaru i wprowadzenie go na rynek w szerokim zakresie.

O projekcie

Opracowanie CyberRadaru jest rezultatem uzyskania przez zespół prof. Andrzeja Czyżewskiego grantu z programu Curium – Combating Coronavirus, wprowadzonym na Politechnice Gdańskiej wiosną 2020 r. w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem programu Curium – Combating Coronavirus jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu, sposobów diagnozy, leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Covid-19, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w tej tematyce. Projekt CyberRadaru został wsparty również grantem rektora GUMed dla zespołu prof. Krzysztofa Narkiewicza.

W przygotowaniu i opracowaniu funkcjonalności urządzenia brali udział naukowcy Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ze strony Politechniki byli to: prof., Andrzej Czyżewski, prof. B. Kostek, mgr inż. Adam Kurowski, mgr inż. Andrzej Sroczyński, mgr inż. Tomasz Śmiałkowski, dr inż. Piotr Odya, dr inż. Piotr Szczuko, dr inż. Arkadiusz Harasimiuk. Z kolei Gdański Uniwersytet Medyczny reprezentowali: Prof. Krzysztof Narkiewicz i dr n. med. Beata Graff.

Interdyscyplinarna i bliska współpraca zespołów naukowców z Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wpisuje się w ideę Związku Uczelni Fahrenheita (Fahrenheit Universities – FarU), które obydwie uczelnie współtworzą wraz z Uniwersytetem Gdańskim. Utworzenie FarU to pierwszy etap przyszłej konsolidacji najsilniejszych uczelni w regionie, które chcą stworzyć w przyszłości jeden wspólny i rozpoznawalny międzynarodowo ośrodek akademicki.

Źródło: Politechnika Gdańska, www.media.pg.edu.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA