Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Cyfrowe rozwiązania pomagają podczas COVID-19

Szybko wdrożone specjalne procedury i nadzwyczajne środki bezpieczeństwa zapewniają podczas pandemii koronawirusa ciągłość dostaw dla ponad 700 tys. odbiorców TAURON Ciepła.

 
Zdjęcie: TAURON
Zdjęcie: TAURON
Zrealizowane we wcześniejszych latach inwestycje pozwalają na całkowicie zdalny monitoring węzłów cieplnych oraz odczyty liczników ciepła.

– W tym trudnym czasie miliony Polaków, wliczając wielu naszych klientów, postanowiło zostać w domu. Widzimy to również w działalności ciepłowniczej. Mamy maj, a wielu klientów wciąż korzysta z naszych usług –
mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Elektrociepłownie, ciepłownie i sieci ciepłownicze pracują w trybie ciągłym, dlatego zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa naszych pracowników jest dla nas najważniejsze. Nasze działania koncentrujemy na profilaktyce – zapewnieniu środków ochrony osobistej i warunków bezpieczeństwa na najwyższym poziomie – dodaje prezes TAURONA.

Dzięki zrealizowanym wcześniej inwestycjom, monitoring węzłów cieplnych oraz odczyty liczników ciepła realizowane są całkowicie zdalnie – bez konieczności kontaktu pracowników spółki z mieszkańcami budynków.

Program obsługi zdalnej e-BOK Biura Obsługi Klienta TAURON Ciepła również daje możliwość bezpiecznej obsługi w czasie epidemii. Dla klientów, którzy jednak potrzebują skontaktować się z przedstawicielem spółki, pozostawiono taką możliwość telefonicznie lub mailowo.

Ciepłownicy z TAURON Ciepło zaangażowali się w wolontariat pracowniczy organizowany w ramach Grupy TAURON nagrywając filmiki w ramach przedświątecznej akcji #zostanwdomu, czy szyjąc maseczki dla kolegów, którzy muszą codziennie przemieszczać się do pracy.

Pracownicy spółki na bieżąco informowani są o zaleceniach i komunikatach służb sanitarnych, a każda osoba wchodząca na teren spółki jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała. Wszyscy pracownicy spółki zostali wyposażeni w maseczki ochronne jednorazowe i maseczki wielokrotnego użytku, w ciągłym użyciu jest płyn do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe. W spółce trwa kampania informacyjna dotycząca bezpieczeństwa, profilaktyki rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz stosowania środków ochrony osobistej.

W TAURON Ciepło, od początku epidemii wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Od marca br. działa w spółce ekspercki zespół do spraw zagrożeń związanych z ryzykiem rozprzestrzeniania COVID-19, który stale monitoruje sytuację związaną z epidemią w kraju i na świecie decydując o wdrożeniu procedur i zasad w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy pracowników, w obecnej sytuacji.

Dzięki właściwemu reagowaniu na rozwój sytuacji epidemicznej w kraju, uruchomieniu w szybkim czasie procedur i wprowadzeniu odpowiednich zmian organizacyjnych np. praca zdalna w obszarze administracji, korzystanie z szatni w odstępach 30 minut, dyżury i ograniczenia w obsadzie pracowników na miejscu, unikanie korzystania z wind, rezygnacja ze spotkań w dużych grupach – TAURON Ciepło produkuje ciepło bez zakłóceń.

Ciepło sieciowe jest czyste i bezpieczne dla środowiska, ponieważ jest produkowane w elektrociepłowniach i musi spełniać rygorystyczne normy emisyjne, które muszą być bezwzględnie przestrzegane i kontrolowane przez całoroczny monitoring 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każde przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowobudowanych osiedli mieszkalnych i budynków komercyjnych – zapobiega powstawaniu smogu w miastach.

Źródło: TAURON Polska Energia S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI