REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Cztery oferty na rozbudowę drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach

Opolski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach o długości 0,87 km. W przetargu wpłynęły cztery oferty.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Realizacją tych prac są zainteresowane firmy:
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX z ofertą na kwotę 32 998 426,03 zł,
- Berger Bau z ofertą na kwotę 37 797 926,01 zł,
- Konsorcjum Himmel i Papesch Opole oraz PHU LARIX z ofertą na kwotę 28 957 573,25 zł,
 -Strabag Infrastruktura Południe z ofertą na kwotę 40 416 804,16 zł.

Aktualnie komisja przetargowa przystąpiła do weryfikacji złożonych ofert.

Kiedy prace w terenie


Realizacja rozbudowy na odcinku ulic Kraszewskiego, Gen. Sikorskiego, Marii Curie-Skłodowskiej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Miarki do skrzyżowania z ul. Kopernika (około 900 m) rozpocznie się w drugim kwartale 2022 r. po wyłonieniu na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcy robót budowlanych.

Szczegóły związane z rozbudową


Inwestycja ma na celu podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi poprzez wymianę konstrukcji i podniesienie parametrów nośności do 11,5 T/oś, a także upłynnienie ruchu poprzez dobudowanie pasów lewoskrętu na skrzyżowaniach, w tym również na tych z sygnalizacją świetlną. Planowana jest rozbudowa skrzyżowań, w tym jedno na skrzyżowanie typu rondo oraz dwa z sygnalizacją świetlną.

Stary istniejący obiekt mostowy nad rzeką Biała Głuchołaska zostanie zastąpiony nowym, o polepszonych parametrach w zakresie przepływu wód – co ma szczególne znaczenie w sytuacjach wezbrań powodziowych na tej rzece jako cieku o charakterze podgórskim. Na czas robót ruch będzie się odbywał obiektem tymczasowym usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie docelowego mostu.

Na rozbudowywanym odcinku drogi krajowej przebudowane zostaną istniejące chodniki, powstanie również ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od początku zakresu rozbudowy (skrzyżowanie z ul. K.Miarki) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1681 O z prawej strony drogi.

Ponadto zakresem rozbudowy objęta zostanie budowa i przebudowa infrastruktury związanej z drogą (oświetlenie, odwodnienie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu) oraz infrastruktury technicznej nie związanej z drogą (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, teletechniczna, elektroenergetyczna itp.), a także wybudowany zostanie kanał technologiczny.

Prace będą prowadzone w latach 2022-2023.

Źródło: tekst GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA